Skip to content

مراکز پژوهشی: موافقت ریاست جمهوری با احیای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی

رئیس جمهوری کلیات موضوع احیاء مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور را پذیرفته است و وزارت بهداشت در انتظار طی مسیر اداری، تأیید و در نهایت آغاز به کار این مرکز است.

دکتر رحمت الله حافظی – معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری  مهر افزود: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور پیش از این وجود داشته و برحسب تصمیمی که یک مرجع (سازمان مدیریت سابق) در یک مقطعی گرفته است، این مرکز بر خلاف نظر وزارت بهداشت منحل اعلام شده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت یاد آور شد: صحبتهایی با رئیس جمهور در این زمینه صورت گرفته است و وی کلیات احیاء این مرکز را پذیرفته است که باید مسیر اداری آن طی شود تا مجدداً مرکز تأیید شود و کار خود را آغاز کند.

وی خاطرنشان کرد: تیم قبلی سازمان مدیریت به دلیل اینکه خودشان این مرکز را منحل کرده بودند موافق احیای آن نبودند اما در حال حاضر زمینه لازم برای احیای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور فراهم شده است.

دکتر حافظی افزود: وزارت بهداشت در حال رایزنی برای آغاز کارهای مقدماتی احیای مرکز است و پس از احیاء نیز زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به کار خود ادامه خواهد داد.
پیش از این دکتر محمد واسعی – معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مراسم سیزدهمین جشنواره تحقیقاتی پزشکی رازی با انتقاد از خالی ماندن ظرفیت مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور خواستار آن شده بود که این مرکز دوباره کار خود را از سر گیرد.

وی یادآور شده بود : چارچوب کلی این مرکز ایجاد شده است و باید هرچه سریعتر با اتصال به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بتواند تحقیقات استراتژیک در حوزه علوم پزشکی را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور از دو سال گذشته به دلیل آنچه تداخل مسئولیت پژوهشی با مسئولیتهای معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در بخشهای تحقیقاتی از سوی سازمان مدیریت سابق اعلام شده بود، متوقف شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها