Skip to content

مراکز پژوهشی: موافقت شورای گسترش با ایجاد و ارتقا ۱۷مرکز پژوهشی

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در جلسه ۸ مهرماه با تاسیس پژوهشکده مطالعات واژه گزینی با سه گروه پژوهشی «واژه شناسی»، «اصطلاح شناسی» و «واژه نگاری» وابسته به فرهنگستان زبان و ادب فارسی موافقت اصولی کرد.
در همین زمینه، دکتر سیدابوالفضل حسنی دبیر شورای گسترش آموزش عالی گفت: در جلسه ویژه کمیته هماهنگی پژوهشی  شورای گسترش آموزش عالی که مختص بررسی پرونده‌های موسسات پژوهشی و پژوهشگاه‌ها است با ایجاد یا ارتقا ۱۷ مرکز پژوهشی اعم از موسسه و پژوهشگاه موافقت شد که از جمله این مصوبات موافقت با ایجاد پژوهشکده مطالعات واژه گزینی وابسته به فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.
وی ادامه داد: در این جلسه  که با حضور دکتر غلامعلی حدادعادل  رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزارشد، اعضای جلسه پس از بررسی پرونده و استماع توضیحات کارشناسی حداد عادل در خصوص ضرورت ایجاد پژوهشکده مطالعات واژه گزینی، به بحث و تبادل نظر پرداخته و نهایتا موافقت خود را با  ایجاد این پژوهشکده اعلام کردند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها