Skip to content

مراکز پژوهشی: موافقت وزارت بهداشت با ایجاد ۱۰ مرکز تحقیقاتی جدید

مدیرکل دفتر گسترش وزارت بهداشت از موافقت این وزارتخانه با ایجاد ۱۰ مرکز تحقیقاتی جدید و یک پژوهشکده در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد.

دکتر سید امیر محسن ضیایی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در آخرین مصوبات خود با ایجاد این مراکز موافقت خود را به صورت اصولی اعلام کرد.

وی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی ایران و تبریز ایجاد می شود.

دکتر ضیایی خاطرنشان کرد: مراکز تحقیقاتی جراحی کم تهاجمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، ناهنجاریهای رشد و تکامل دهان، سر و صورت در دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایمپلنت دندانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و زیست مواد در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دیگر مصوبات نشست شورای گسترش بود.

وی اظهار داشت: شورای گسترش با ایجاد پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز موافقت خود را اعلام کرد.

مدیرکل دفتر گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با اشاره به دیگر مصوبات شورا در زمینه ایجاد مراکز تحقیقاتی یادآور شد: موافقت اصولی با ایجاد مراکز تحقیقاتی علوم اعصاب و زیست فناوری کاربردی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، پزشکی هسته ای خلیج فارس در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و نانوفناوری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز از دیگر مصوبات شورا بوده است.

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها