Skip to content

مراکز پژوهشی: موافقت وزارت بهداشت با تاسیس۲۷ مرکز تحقیقاتی جدید و دو پژوهشکده

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی از موافقت وزارت بهداشت با تاسیس ۲۷ مرکز تحقیقاتی جدید و دو پژوهشکده در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا و پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ایجاد می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در جمع خبرنگاران افزود: شورای گسترش در جلسه یکصد و هشتاد و نهم خود با ایجاد این دو پژوهشکده موافقت اصولی به عمل آورده است.

وی اضافه کرد: شورای گسترش همچنین موافقت قطعی خود را با ایجاد مرکز تحقیقاتی پیوند ریه در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مرکز تحقیقاتی پیشگیری و کنترل دخانیات در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مرکز تحقیقاتی تالاسمی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرده است.

دکتر ضیایی با اشاره به موافقت اصولی شورای گسترش وزارت بهداشت با ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید در دانشگاههای علوم پزشکی خاطرنشان کرد: در دانشگاه علوم پزشکی تهران با ایجاد مراکز تحقیقاتی زیست فناوری، طراحی و توسعه دارو و در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز مراکز تحقیقاتی فیزیوتراپی، آسیب شناسی سرطان و سوختگی موافقت کرد.

وی از موافقت اصولی شورای گسترش با ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با عناوین مرکز تحقیقات ژنومیک، مرکز تحقیقات اعصاب کودکان، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی و مرکز تحقیقات سلامت نوزادان خبر داد.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز تحقیقات پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی همدان، مرکز تحقیقات علوم اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی در دانشگاه علوم پزشکی اراک از دیگر مصوبات این جلسه شورای گسترش بود.

وی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی و بهداشت باروری و ناباروری در دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات دیابت در دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، مرکز تحقیقات جراحی های کمتر تهاجمی و تروما در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی می شود.

دکتر ضیایی با اشاره به ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله گفت: در این دانشگاه مراکز تحقیقاتی گوارش و کبد، تروما، نفرولوژی و اورولوژی راه اندازی خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها