Skip to content

مراکز پژوهشی: پژوهشکده علوم زیستی در پژوهشگاه دانش های بنیادی راه اندازی شد.

نهمین پژوهشکده پژوهشگاه دانش های بنیادین با عنوان پژوهشکده علوم زیستی راه اندازی و دکتر حمید پزشک، استاد دانشگاه تهران به ریاست پژوهشکده علوم زیستی پژوهشگاه دانش های بنیادی منصوب شد.

این واحد پژوهشی نهمین و جدیدترین پژوهشکده پژوهشگاه است و شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تابستان سال جاری با تاسیس آن به طور اصولی موافقت کرده بود.

فعالیت تحقیقاتی در زمینه علوم زیستی قبلا در قالب یک «گروه پژوهشی» وابسته به پژوهشکده علوم کامپیوتر، جریان داشت.

دانش زیست شناسی در یک قرن گذشته به موازات استفاده از نتایج آزمایشگاهی از تکنیک ها و ابزار محاسباتی بسیار بهره برده اما در دو دهه گذشته با ظهور تکنیک های جدید، مکان استخراج داده ها در چنان مقیاسی فراهم شده است که ترکیب زیست شناسی با علوم نظری را برای تفسیر و تحلیل داده ها و پاسخ به سوالاتی که سالها بی پاسخ مانده بودند اجتناب ناپذیر کرده است و به علاوه امکان طرح سوالاتی فراهم شده است که یافتن پاسخ آنها تاثیرات خارج از تصوری در حوزه های مختلف از بیوتکنولوژی تا بهداشت و سلامت خواهد داشت.

در حال حاضر در مراکز تحقیقاتی پیشرفته به علت رابطه تنگاتنگ فعالیت های تجربی و نظری در تحلیل و تفسیر داده های زیستی، گروه های تجربی و نظری در مجموعه واحدی سازماندهی شده وبا یکدیگر همکاری می کنند تا علاوه بر اجرا پروژه های مشترک، محققان حوزه های علوم زیستی و علوم محاسباتی توانایی ها و نیازهای یکدیگر را بهتر بشناسند و به زبان مشترکی دست یابند.

خلاء وجود چنین مرکزی در ایران کاملا محسوس بود و ˈپژوهشکده علوم زیستیˈ پژوهشگاه دانش های بنیادی، نخستین مرکز تخصصی آموزشی و پژوهشی کشور در شاخه های جدیدی است که از تلفیق علوم زیستی و محاسباتی پدید آمده اند. شاخه هایی مانند زیست شناسی مولکولی، نانو بیوتکنولوژی و زیست شناسی محاسباتی شامل ریاضیات زیستی، آمار حیاتی و بیوانفورماتیک که پژوهشکده در جهت گسترش و ارتقای این حوزه های جدید علمی در کشور فعالیت خواهد کرد.

گسترش فعالیت در این زمینه ها در سطح کشور به تعامل و همکاری گسترده بین رشته ای میان متخصصان زیست شناسی، زیست فناوری، ژنتیک، بهداشت و پزشکی، علوم رایانه و داده ورزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمار و ریاضیات خواهد شد.

اهداف کلی پژوهشکده علوم زیستی براساس گزارش پژوهشگاه دانش های بنیادین، اهداف تاسیس این پژوهشکده عبارت است از:

ایجاد پلی مستحکم میان مراکز پژوهشی معتبر جهان با جامعه علمی کشور در حوزه این دانش، انجام پژوهش های نظری وکاربردی در حوزه های علمی تعریف شده و انتشارات مقاله در نشریات معتبر علمی جهان، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اشاعه این دانش در کشور، راه اندازی آزمایشگاه مجهز به ابزارهای پیشرفته جهت استخراج داده های مولکولی با حجم زیاد، گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پژوهش های زیست شناسی، بهره گیری از ظرفیت های موجود مرتبط با این علم در سایر مراکز آموزشی مانند دانشکده های مهنسدی و علوم رایانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ریاضی و آمار با زیست شناسی، زیست فناوری، پزشکی، بیوانفورماتیک، برگزاری دوره های کوتاه مدت، کارگاه های علمی و مدرسه های تابستانی، تلاش در جهت جلب علاقه بخش خصوصی به سرمایه گذاری و فعالیت دراین عرضه و برقراری تعامل وجذب محققان از رشته های مختلف برای ارئه طرح های تحقیقاتی در راستای اهداف پژوهشکده و پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله اهداف این پژوهشکده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها