Skip to content

مسئولین پارک فناوری پردیس از موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان بازدید کردند

به منظور ایجاد تعامل و برنامه ریزی برای همکاری های جدید و مرور عملکرد موسسه، مسئولین پارک فناوری پردیس از موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان بازدید کردند. موسسه فرزان عضو پارک فناوری پردیس است و شاخه این موسسه در پارک مستقر است.

به گزارش روابط عمومی موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان، این جلسه روز هجده اردیبهشت نود و شش، با حضور آقای نیکوگفتار مدیریت شرکت های دانش بنیان، آقای میناسرشت و آقای مطلق از کارشناسان پارک و همچنین مدیران موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان برگزار شد، گزارشی از عملکرد و برنامه های موسسه بویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سلامت هوشمند، فناوری نانو و فناوری زیستی ارائه شد.

گفتنی است پارک فناوری پردیس به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پارک فناوری کشور، در جهت تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوری و توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان تاسیس گردیده و هم اکنون به‌عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند.

موسسه فرزان از سال ۱۳۹۰ عضو پارک است و شاخه آن در این پارک مستقر می باشد. این موسسه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه سلامت هوشمند با برند “سالم سا”، در زمینه آموزش الکترونیک با برند “فراسا” و در زمینه کارآفرینی با برند “کارآفر” فعالیت می نماید. این موسسه در حوزه فناوری نانو در زمینه حفاظت از امواج الکترومغناطیس با “شرکت فناوری های نوین سلامت سینا” مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف و در حوزه فناوری زیستی در زمینه کودهای بیوارگانیک با برند “فرابیوتک” فعالیت می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها