Skip to content

مسابقه پژوهشی

خبرنامه الکترونیک فرزان در هر شماره، مسابقه ای را با موضوعات گوناگون علمی و پژوهشی مطرح نماید. علاقمندان شرکت در مسابقه می توانند پاسخ های خود را حداکثر تا ۱۵ روز پس از انتشار نشریه از طریق پست الکترونیک ارسال نمایند. موسسه فرزان به برندگان این مسابقه، به قید قرعه، جوایزی اهدا می نماید.
مسابقه شماره ۶ :

فردی در مقابل یک سیبل تیر اندازی قرار می گیرد و در چهار نوبت نتایج ذیل را بدست آورده است. چهار نوبت آزموده را از لحاظ پایائی (Reliability ) و روائی ( Validity ) بررسی نمائید :

 

 

ضمن تشکر از تمامی دوستانی که در مسابقه شماره قبل پاسخ های خود را ارسال کرده بودند، پس از بررسی پاسخ های رسیده، خانم رها پاوزکی به عنوان برنده مسابقه انتخاب شده است که از ایشان دعوت می شود برای دریافت جایزه خود با ما تماس بگیرند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها