Skip to content

مسابقه پژوهشی

خبرنامه الکترونیک فرزان در هر شماره، مسابقه ای را با موضوعات گوناگون علمی و پژوهشی مطرح نماید. علاقمندان شرکت در مسابقه می توانند پاسخ های خود را حداکثر تا ۱۵ روز پس از انتشار نشریه از طریق پست الکترونیک ارسال نمایند. موسسه فرزان به برندگان این مسابقه، به قید قرعه، جوایزی اهدا می نماید.

مسابقه شماره ۷ :

در یک طرح تحقیقاتی، ۲۰۰ بیمار با دو روش تشخیصی A و B مورد ارزیابی قرار گرفتنه اند به نحوی که روش A، روش استاندارد محسوب می شود.
اگر ۸۰ نفر در هر دو روش تشخیصی پاسخ مثبت و ۷۰ نفر در هر دو روش تشخیصی پاسخ منفی کسب کرده باشند، مقدار دقت و حساسیت تست B نسبت به تست A کدام گزینه خواهد بود؟

۱–    ۸۵% – ۸۰%
۲–    ۷۵% – ۷۰%
۳–    ۷۵% – نامعلوم
۴–    ۸۵% – نامعلوم

ضمن تشکر از تمامی دوستانی که در مسابقه شماره قبل پاسخ های خود را ارسال کرده بودند، پس از بررسی پاسخ های رسیده،  خانم دکتر نگین مسعودی علوی به عنوان برنده مسابقه انتخاب شده است که از ایشان دعوت می شود برای دریافت جوایز خود با ما تماس بگیرند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها