Skip to content

مسابقه پژوهشی

خبرنامه الکترونیک فرزان در هر شماره، مسابقه ای را با موضوعات گوناگون علمی و پژوهشی مطرح نماید. علاقمندان شرکت در مسابقه می توانند پاسخ های خود را حداکثر تا ۱۵ روز پس از انتشار نشریه از طریق پست الکترونیک ارسال نمایند. موسسه فرزان به برندگان این مسابقه، به قید قرعه، جوایزی اهدا می نماید.

 

مسابقه شماره ۹ :

۱.    منظور از پراکندگی نرمال یک متغیر در یک جامعه چیست؟
۲.    به نظر شما کدامیک از شاخصهای زیر می توانند در جامعه ما دارای پراکندگی نرمال باشند؟

•    سن
•    غلضت چربی خون ناشتای خون
•    سطح تحصیلات
•    نمره پایه در کنکور سراسری
•    میزان درآمد پایه
•    ضریب هوشی

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها