Skip to content

مشکلات پژوهش: تجهیزات خریداری شده دانشگاه ها ۶ ماه است که در گمرک مانده است!

مدیرکل امور پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حدود ۵ تا ۶ ماه است که نتوانسته ایم برخی تجهیزات آزمایشگاهی را از گمرک ترخیص کنیم.

دکتر غلامرضا فهرستی گفت: منابع مالی ما برای تجهیزات دانشگاهی از بودجه سنواتی تأمین می شود که از سال ۷۹ اجازه دادند از وام ارزی استفاده کنیم که مرحله اول آن انجام شد و مرحله دوم آن در حال انجام است.

وی اظهار داشت: به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا ما با مشکلاتی در زمینه تأمین تجهیزات مواجه هستیم. از سوی دیگر در قوانین موجود امکانات خوبی برای ترخیص و وارد کردن تجهیزات دیده نشده است و ما در بخش گمرک نیز مشکلاتی داریم به طوری که در حدود ۵ تا ۶ ماه است که نتوانسته ایم برخی تجهیزات را از گمرک ترخیص کنیم.

مدیر کل امور پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم با اشاره به قول رئیس جمهور برای تأمین تجهیزات دانشگاهها گفت: رئیس جمهوری ۲/۵ سال گذشته قول داد تجهیزات دانشگاهها تأمین شود اما این موضوع محقق نشد و در سال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شد که در حال حاضر بین دانشگاهها توزیع شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار برآورد ما از اعتبار مورد نیاز تجهیزاتی برابر با ۲۳ میلیارد یورو بود که این مبلغ از کل درآمد کشور نیز بیشتر است از این رو ما نمی توانیم به همه نیازها برسیم در عین حال موضوعی مانند تجهیزات در زمینه علم و فناوری، در حال تغییر است و هر زمان نیازهای جدیدی به وجود می آید.

دکتر فهرستی افزود: از این رو دانشگاهها باید برای تأمین تجهیزات خود نیز تلاش کنند و تمام انتظارات را از بودجه های دولتی نداشته باشند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها