Skip to content

مقالات پژوهشی: ثبت هجده هزار مقاله ایرانی در ISI طی سال ۲۰۱۰

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر روند رو به رشد آموزش عالی در کشور گفت: در سال ۲۰۱۰ بیش از ۱۸هزار مقاله علمی و پژوهشی محققان ایرانی در نمایه بین المللی ISI به ثبت رسیده است.
دکتر کامران دانشجو افزود: همچنین حدود ۲۱ هزار مقاله علمی ایرانی نیز در نمایه بین المللی اسکاپوس ثبت شده است که روند روبه رشد تولید علمی ایران را به وضوح نشان می دهد.
دکتر کامران دانشجو در مراسم تجلیل از اساتید نمونه کشوری با بیان اینکه بر اساس برخی گزارشات، متوسط رشد تولید علمی کشور از ۱۱ به ۱۴ برابر ارتقاء پیدا کرده است، گفت: رشد تولید علمی جمهوری اسلامی ایران بطور متوسط در میان کشورهای اسلامی ۱۸ برابر و در مقایسه با سایر کشورهای جهان با استناد به ۲۷ هزار مقاله علمی پژوهشی فارسی که توسط محققان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور تهیه و در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شده و از شاخصهای اصلی تولید علم به شمار می روند، بسیار بیشتر از ۱۱ برابر است.
وزیر علوم با اشاره به اینکه دانشگاه متولی تولید علم جهت دار است گفت: این علم باید در مسیر حل معضلات کشور باشد. ما باید کاری کنیم که روند تولید علم در کشور با برقراری ارتباط بین حوزه کاربرد به ویژه بخش صنعت به سمتی برود که زمینه پیشرفت کشور و همچنین افزایش ثروت ملی را فراهم کند.

خبرهای تصویری