Skip to content

منابع پژوهشی: افزایش ۶۰ درصدی استفاده از منابع الکترونیک در دانشگاههای علوم پزشکی

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت از افزایش ۶۰ درصدی استفاده از منابع الکترونیک در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد.

دکتر محسن نفر در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران از سال گذشته راه اندازی شده و تاکنون میزان استفاده از منابع الکترونیکی در کل دانشگاهها در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۷ حدود ۶۰ درصد رشد داشته که این رشد در دانشگاههای کوچک و متوسط حدود ۲۵ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به میزان استفاده از منابع الکترونیکی در سال ۲۰۰۸ بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ کاربر در کتابخانه ملی دیجیتال ثبت نام کرده اند.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت در خصوص ارزش تقریبی استفاده از منابع الکترونیکی یادآور شد: در مجموع بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مقاله به ارزش تقریبی ۲۴ میلیون دلار طی مدت ۹ ماه گذشته از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران برداشت شده است.

وی اضافه کرد: بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ پایان نامه به ارزش تقریبی ۳۵۰ هزار دلار از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران برداشت شده است.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت گفت: برای نخستین بار بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ دوره آموزشی آن لاین از سوی محققان دانشگاهها مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین کتاب های الکترونیکی نیز با بیش از ۲۰ هزار بار رجمع به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.

دکتر نفر از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به عنوان برترین دانشگاه در تعداد کاربرد نام برد و اضافه کرد: با این وجود دانشگاه علوم پزشکی تهران در میزان استفاده دانشگاهها از منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی در سال ۲۰۰۸ در رتبه اول قرار دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها