Skip to content

منابع پژوهشی: اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال برای دسترسی دانشگاهها به پایگاههای علمی

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت پژوهشی وزارت علوم گفت: امسال کنسرسیوم برای تامین منابع علمی دانشگاهها و دسترسی آنها به پایگاههای علمی دنیا ۱۵۰ میلیارد ریال اختصاص داد که این مبلغ از سوی کنسرسیوم پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا فهرستی با اعلام این خبر افزود: پایگاههای علمی الکترونیکی مناسبترین مکان جهت آگاهی از آخرین پژوهشها و دستاوردهای علمی دنیا هستند.

وی افزود: تمام دانشگاهای کشور متناسب با نیاز خود و نوع رشته های تحصیلی که در آنها دایر است به تعدادی از مهمترین پایگاههای علمی الکترونیکی دسترسی دارند و در حال حاضر امکان دسترسی به ۲۳ پایگاه علمی معتبر دنیا در دانشگاهها فراهم است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها