Skip to content

منابع پژوهشی: افزایش دو برابری دسترسی دانشگاهها به منابع علمی دنیا تا سال۲۰۱۱‏

مدیرکل امور پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از افزایش دو برابری دسترسی دانشگاههای ‏کشور به منابع علمی الکترونیکی دنیا تا سال ۲۰۱۱ خبر داد.‏

رضا فهرستی در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص نحوه دسترسی دانشگاهها به منابع علمی الکترونیکی افزود: ‏دانشگاهها درباره دسترسی به انواع منابع علمی تصمیم می گیرند و وزارت علوم از طریق کنسرسیوم تأمین منابع ‏علمی الکترونیکی اقدام به عقد قرارداد می کند.‏

وی افزود: سال ۲۰۰۸ توانستیم برای دستیابی به منابع علمی با ۱۳ تا ۱۴ پایگاه اینترنتی قرارداد منعقد کنیم اما ‏برای سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ توانسته ایم با ۲۳ تا ۲۴ پایگاه الکترونیک قرارداد داشته باشیم.‏

مدیر کل امور پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم با اشاره به برخی مشکلات بر سر راه دسترسی به منابع علمی در ‏دانشگاهها گفت: مشکلات مربوط به عدم دسترسی به منابع الکترونیکی علمی بیشتر مالی و مربوط به عمل ‏نکردن به تعهدات قرارداد از سوی دو طرف قرارداد است.‏

وی افزود: از این رو هیچگاه از طرف ناشران منعی برای دسترسی وجود نداشته و حتی ناشران منابع علمی ‏آمریکایی نیز موانعی نظیر تحریم و سایر مشکلات اینچنینی را برای ایران در نظر نگرفته اند و ما نیز همواره با ‏عقدقرارداد با این کشور برای دسترسی به منابع علمی آن اقدام کرده و می کنیم.‏

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها