Skip to content

منابع پژوهشی: دسترسی استادان به منابع علمی در خارج از دانشگاه

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت گفت: تمامی دانشگاههای علوم پزشکی موظف شدند برای اعضای هیات علمی خود دسترسی به منابع الکترونیک را در خارج از دانشگاه فراهم کنند.

مهندس ابوالفضل رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی دانشگاهها ملزم هستند که نماینده ای را به منظور پیگیری منظم دسترسی دانشگاه به منابع الکترونیک تعیین کنند و دسترسی برای خارج از محدوده دانشگاه نیز فراهم شود.


مذاکره با الزویر برای برقراری دسترسی دانشگاههای علوم پزشکی به منابع الکترونیک

وی با اشاره به رفع مشکل خرید منابع الکترونیک برای دانشگاهها گفت: برای تامین منابع الکترونیک مستقیم با ناشران خارجی مذاکره کردیم و در مذاکره با رئیس انجمن ناشران بین المللی به نام “الزویر”، دسترسی برای دانشگاههای علوم پزشکی برقرار شد.
رضایی خاطرنشان کرد: در یکسال و نیم گذشته کمیته ای برای بررسی تخصصی بیشترین منابع مورد استفاده دانشگاهها تشکیل شد و بر اساس آخرین تصمیم، مقرر شد دانشگاهها بر اساس میزان استفاده خود از منابع الکترونیک، دسترسی به آن منابع را برای اعضای هیات علمی خود فراهم کنند.

مشکل پرداخت ارز به نمایندگان انتشارات بین المللی
وی اضافه کرد: مشکلی که برای منابع الکترونیک دانشگاهها وجود داشت، پرداخت ارز به نمایندگان انتشارات بین المللی بود که بانک مرکزی در این زمینه همکاری کرد و پس از آن دانشگاهها با دستور بانک مرکزی توانستند برای پرداخت این مبالغ از ارز دولتی بهره بگیرند.
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت اظهار داشت: مشکلاتی برای ارسال پول به دلیل تحریم از سوی آنها برای ایران ایجاد شده بود که ما به آنها اعلام کردیم در زمان جنگ هم موضوعات پزشکی شامل تحریم نمی شود. در واقع به طرف خارجی اعلام کردیم که مشکل از آنها است.

فراهم شدن امکان ارسال پول برای منابع خریداری شده از سوی دو بانک آلمانی
وی گفت: آنها پذیرفته اند که عدم امکان ارسال پول برای منابع خریداری شده، به ضرر آنها تمام می شود که به تازگی دو بانک آلمانی با فشار ناشران بین المللی در نامه رسمی اعلام کرده اند که امکان پرداخت هزینه حق دسترسی به منابع الکترونیک را برای ایران فراهم می کنند.
مهندس رضایی افزود: البته در این میان مشکل ما طرف های خارجی نبود بلکه مشکل واسطه های ایرانی بودند که برخی از دانشگاهها به دلیل این واسطه ها با مشکل برخورد کردند اما در حال رفع آن هستند.

با قطع دسترسی به ISI مشکلی برای رشد علمی نداشتیم
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت یادآور شد: در دوره ای برخی ناشران از جمله ISI دسترسی را قطع کردند و ما پس از بررسی متوجه شدیم که رشد علمی ایران در این دوره نه تنها کاهش نیافت بلکه بر اساس آخرین گزارش ها بیشترین میزان شتاب در رشد علمی در ایران بود و این گزارش به مسئولان ISI ارائه شد و به آنها عنوان شد که این موضوع برای اعتبار آنها مشکل ایجاد می کند و از آن زمان ما در دسترسی به منابع مشکلی نداریم.
وی با اشاره به پیشینه تامین منابع الکترونیک برای دانشگاههای علوم پزشکی گفت: ابتدا یک کنسرسیوم برای این کار تشکیل شد که این کنسرسیوم وظیفه داشت منابع الکترونیک را برای دانشگاهها خریداری کند و بودجه آن نیز بر اساس مجوز وزیر وقت بهداشت تامین می شد.

قرار گرفتن بند بودجه برای تامین منابع الکترونیک در قانون برنامه پنجم توسعه
رضایی اضافه کرد: این منابع برای مدتی خریداری شد اما به دلیل اینکه ردیف بودجه ای برای منابع الکترونیک در نظر گرفته نشده بود، هزینه بالایی که برای این کار نیاز بود، تامین نشد و بسیاری از این منابع قطع شد.
وی گفت: سال ۸۹ معاونت آموزشی کنسرسیوم خریداری منابع الکترونیک را به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت واگذار کرد و پس از پیگیری های لازم برای تامین منابع مالی خریداری منابع الکترونیک دانشگاهها، بندی در برنامه پنجم توسعه به همین منظور گنجانده شد.
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت تاکید کرد: به همین منظور ردیف بودجه ای برای رفع بدهکاری مالی این منابع در نظر گرفته شد و دکتر مرضیه وحیددستجردی نیز بر این موضوع تاکید کرد که دسترسی دانشگاهها به منابع الکترونیک فراهم شود و بدهی از چند منبع از جمله منابع مربوط به دخانیات، پرداخت شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها