Skip to content

مناسبتهای پژوهشی: برنامه های هفته پژوهش و فناوری اعلام شد

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم برنامه های هفته پژوهش و فناوری سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.
دکتر سید امید فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه های هفته پژوهش و فناوری امسال برای کل سال در نظر گرفته شده است تا روند نهادینه کردن پژوهش در کل سال تحقق پیدا کند.
وی اظهار داشت: در هفته پژوهش تنها برخی برنامه های ویژه به صورت نمادین برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان برگزیدگان، برگزاری ۲ سمینار با موضوعات مدیریت و سیاستگزاری پژوهش و برپایی نمایشگاه های عمومی که برترین دستگاه ها و تجهیزات پژوهشی را عرضه می کند از جمله این برنامه ها به شمار می آیند.
مدیر کل پژوهشی وزارت علوم در مورد برنامه های پژوهش و فناوری در کل سال گفت: برنامه های پژوهش و فناوری که در طول سال برگزار می شود با تهیه تقویم پژوهشی مشخص و این برنامه ها در مناسبت های مختلف برگزار می شوند.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال برنامه تقدیر از پژوهشگران دانشجو از این پس در روز دانشجو، تقدیر از پژوهشگران دانش آموز در روز دانش آموز و تقدیر از پژوهشگران دستگاه های اجرایی در هفته دولت اجرا می شود.
دکتر فاطمی اظهار داشت: برپایی فن بازار ملی، نمایشگاه های کتاب و دستگاه ها و تجهیزات  پژوهش نیز به گونه های سال های گذشته صورت نمی گیرد.
وی افزود: هفته پژوهش امسال از ۱۹ آذر ماه در استان ها آغاز و از ۲۵ آذرماه در تهران مراسم برگزیدگان برگزیدگان برگزار می شود.
مدیر کل پژوهشی وزارت علوم همچنین از ایجاد کارگروه هفته  پژوهش در استان های کشور خبر داد و گفت: کار گروه هفته پژوهش در استان ها با همکاری استانداران، در سطح استان برنامه های پژوهشی را انجام می دهند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها