Skip to content

مناطق ویژه علم و فناوری: ایجاد مناطق ویژه علم و فناروی یک اتفاق نرم افزاری است.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ایجاد یک منطقه ویژه علم و فناوری بیشتر یک اتفاق نرم افزاری و مغزافزاری است گفت: باید از تجمیع امکانات موجود به وضع مطلوب برسند.

منطقه ویژه علم و فناوری ،مجموعه ای از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساخت ها، محیط های ارتباطی، نهادها و موسسات و افراد و اطلاعات است که باید با تکیه برخلاقیت و نوآوری در یک گستره جغرافیایی با هم پیوند بخورند و درنهایت سبب ارتقای فناوری و تولید ثروت شوند.براساس این گزارش آیین نامه ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری در دولت تصویب و ابلاغ شده است.

اقدامات اولیه برای ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری در کشور در اواخر دولت هشتم انجام شده بود و در آن زمان قرار بود تا چنین مناطقی در استان های اصفهان و خراسان رضوی ایجاد شوند.

اما این طرح در دولت نهم و دهم مغفول ماند و هم اکنون این طرح ها دوباره از سرگرفته شده است.

فرآیند مطالعاتی اولیه برای ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری درهر منطقه در تمامی استان ها انجام شده است اما این مطالعات کافی نیست.
دکترمحمد ابویی اردکان در نشست استانی مراکز ویژه علم و فناوری درمرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور اظهار داشت:فرایندˈآمایش سرزمینیˈگام اولیه برای ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری و از جمله وظایف شورای علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می شود.

وی از انجام مذاکراتی با سازمان برنامه و توسعه کشور به منظور انجام فعالیت های مطالعاتی به صورت مجزا در شورای عالی علوم تحقیقات و فناروی خبر داد و گفت: قرار است تا این وظیفه به طور کامل به این شورا محول شود و مطالعات در زمینه آمایش سرزمین در زمینه ایجاد مناطق ویژه علم وفناوری کامل شود.

وی تاکید کرد:باید با بررسی امکانات استان ها،هر استان را نامزد یک زمینه از منطقه علم و فناوری کرد؛ البته لازمه همه این مطالعات انجام مطالعات اولیه است که این بخش فاز صفرم ایجاد یک منطقه ویژه علم و فناوری است که در چند استان کشور به طور موفق انجام شده است.

دکتر ابویی اردکان با انتقاد از اینکه براساس گزارش های رسیده فاز صفرم و مرحله مطالعات بیشتر استان های کشور برای مطالعات آمایش سرزمین یکسان است گفت: این امر باعث ایجاد ارزش افزوده نخواهد شد؛بنابراین هر منطقه با توجه به پتانسیل های بالقوه موجود باید اقدام به ایجاد این مناطق کند.

وی گفت: از طرفی سند ملی آمایش سرزمین برای ایجاد مراکز ویژه علم و فناوری باید انعطاف لازم را داشته باشد تا هر استان بتواند با توجه به پتانسیل های مختص خود در زمینه خاصی رشد کند.

رییس مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور با بیان اینکه هم اکنون شهرک های علمی و تحقیقاتی و شهرک های سلامت در بسیاری از استان های کشور ایجاد شده است خاطرنشان کرد: نگرانی عمده از این است که کریدورها و مناطق ویژه علم وفناوری به عنوان یک مفهوم جدید به جای کیفیت گرایی به کمیت گرایی بپردازد و بعد از مدتی از تب وتاب بیفتاد و مردم ببیند که تنها قولی به آن ها داده شد و عملی انجام نشد.

نخستین نشست نمایندگان استانی مناطق ویژه علم و فناوری به منظور ارایه گزارش فعالیت های انجام شده و هماهنگی های در استان ها برای راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری با حضور «وحید احمدی» دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و «محمد ابویی اردکان» قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.

این نشست با حضور نمایندگان استانداری ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز صنعتی استان های خراسان رضوی، بوشهر، اصفهان، آذربایجان شرقی و یزد در محل مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور برگزار شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها