Skip to content

مناطق ویژه علم و فناوری: مناطق ویژه علم و فناوری در کلانشهرها راه اندازی می شود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری در کلانشهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز خبر داد.
دکتر وحید احمدی این مطلب را در مراسم افتتاحیه هجدهمین کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری آسیا اعلام کرد.

وی گفت: هدف از ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری در کلانشهرها، گسترش هماهنگی بین دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری، صنایع با فناوری نوین و سرمایه گذاران برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش است.

دکتر احمدی خاطر نشان کرد: تلاش ایران برای ایجاد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد هم زمان با آغاز فعالیت این انجمن در آسیا آغاز شده است.

به گفته وی در حال حاضر ۱۵۰ مرکز رشد و بیش از ۳۰ پارک علم و فناوری در ایران ایجاد شده است.

دکتر احمدی با بیان اینکه در سال های گذشته انجمن پارک ها و مراکز رشد در ایران فعالیت بیشتری داشته است بر لزوم تقویت همکاری این انجمن با انجمن های بین المللی تاکید کرد.

نامبرده ادامه داد: دانشگاه های ایران در سال های گذشته فعالیت های خود را در زمینه های کارآفرینی، تجاری سازی نتایج تحقیقات و ایجاد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری گسترش داده اند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، برگزاری این کنفرانس ها را در سطح منطقه ای و بین المللی فرصت مناسبی برای برنامه ریزان عنوان کرد و گفت: برنامه ریزان، سیاست گذاران و کارشناسان در حوزه علم و فناوری می توانند از این فرصت برای تبادل تجربیات خود استفاده کنند.

* مراکز پژوهشی در تولید ثروت برای کشور نقش حیاتی دارند

دبیر هجدهمین کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری آسیا نیز در این همایش گفت: مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در تولید ثروت و ارزش آفرینی برای کشور نقش حیاتی دارند.

دکترسید احمد فاضل زاده، افزود: طرح چالش های حوزه مدیریت فناوری و گرفتن ایده های راهگشا و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه تجاری سازی تحقیقات یکی از ماموریت های اصلی پارکهای علم و فناوری است.

وی ادامه داد: هجدهمین کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری با هدف ایجاد شبکه بین المللی فناوری با محوریت جمهوری اسلامی، تشویق و ترغیب پژوهشگران به نوآوریو تبدیل ایده به محصول در محیط های پژوهشی برگزار شده است.

او اظهار کرد: معرفی توانمندی های علمی و فناوری جمهوری اسلامی و آشنایی با دستاورهای مدیریتی مراکز علمی و فناوری سایر کشورهای آسیایی از جمله اهداف این کنفرانس است.

رییس پارک علم و فناوری فارس اضافه کرد: مدیران و کارشناسان می توانند در این کنفرانس با مدیران موفق جهان در عرصه علم و فناوری تبادل نظر نمایند.

دکتر فاضل زاده گفت: در این کنفرانس علاوه بر تحقیقات محققان در قالب مقاله، نشست های تخصصی تجاری سازی فناوری پیش بینی شده که برجسته ترین متخصصان ایران و جهان به ارائه تجربیان و نظرات می پردازند.

سه کارگاه علمی و تخصصی با حضور صاحبنظرانی از آمریکا، کره جنوبی و سنگاپور در رابطه با همین کنفرانس برگزار گردید.

در حاشیه این کنفرانس نمایشگاهی با حضور ۴۰ پارک علم و فناوری و شرکت دانش بنیان داخلی و خارجی برپا شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها