Skip to content

نشست مشترک کانون کشوری مراکز مشاوره کارآفرینی با دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی برگزار شد.

در پی درخواست مراکز مشاوره کارآفرینی و پیگیری های هیات مدیره کانون، جهت مشارکت مراکز مشاوره کارآفرینی در برنامه کشوری مشاغل خانگی و همکاری با ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، جلسه ای با حضور خانم امامدادی رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت ازمشاغل خانگی و آقای مهندس محمود جانی درمیان رئیس و آقای دکتر غلامرضا حبیبی دبیر کانون ملی مراکز مشاوره کارآفرینی به ابتکار آقای دکتر سرهنگی مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دفتر ایشان، برگزار شد.

پیش از این، موضوع مشاغل خانگی در جلسه هیات مدیره کانون مراکز مشاوره کارآفرینی با آقای دکتر سرهنگی مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود….. و مکاتبه ای از سوی رئیس کانون با رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی انجام شده بود.

در این جلسه آقای مهندس محمود جانی درمیان، رئیس کانون کشوری مراکز مشاوره کارآفرینی، گزارشی از عملکرد کانون و مراکز مشاوره کارآفرینی ارائه نمود. وی هدف جلسه را همکاری و مشارکت صمیمانه کانون و مراکز مشاوره کارآفرینی با ستاد ساماندهی مشاغل خانگی دانست. وی آقای دکتر حبیبی را به عنوان نماینده کانون جهت پیگیری های بعدی معرفی کرد.

آقای دکتر حبیبی نیز در این جلسه، پیشینه مذاکرات صورت گرفته و ظرفیت ها ومطالبات مراکز مشاوره کارآفرینی را مطرح کرد. وی به ظرفیت ارزشمند تک تک مراکز و شبکه گسترده آنها در سطح کشور اشاره نمود و بهره گیری از این ظرفیت را فرصت مهمی برای دستگاه های اجرایی دانست. وی پیشنهاد کرد با هدف تبادل نظر و ایده ها، کارگروه مشترکی بین دو طرف ایجاد گردد.

رئیس ستاد ساماندهی مشاغل خانگی نیزسوابق اقدامات صورت گرفته در زمینه همکاری با مراکز مشاوره کارآفرینی و چالش های پیش روی آن را برشمرد. خانم امامدادی همچنین، از مشارکت مراکز مشاوره کارآفرینی در بحث مشاغل خانگی استقبال کرد.

همچنین در این جلسه، در ارتباط با نحوه اجرای برنامه مشاغل خانگی و مجری اصلی آن یعنی جهاد دانشگاهی بحث و تبادل نظر شد.

آقای دکتر سرهنگی نیز حضور مراکز مشاوره کارآفرینی را در عرصه مشاغل خانگی باعث، تکثر، تنوع و توسعه این حوزه دانست. مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار، رفع انحصار را عامل شکوفایی دانست. در این ارتباط ، آقای دکتر حبیبی به عنوان یک مثال و الگو، به توسعه و تنوع خدمات تلفن همراه و افزایش کیفیت و کاهش قیمت، پس از حضور اپراتور دوم اشاره کرد.

در ادامه، خانم امامدادی پیشنهاد کرد از این پس، نماینده ای از کانون در جلسات ستاد مشاغل خانگی حضور یابد. همچنین به پیشنهاد آقای مهندس محمود جانی درمیان رئیس کانون، بنا شد در سفر آتی رئیس ستاد مشاغل خانگی برای بازدیدهای استانی، رئیس و دیگر مسئولین کانون نیز حضور داشته باشند. پیگیری کارگروه مشترک در دستور کار خواهد بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها