Skip to content

نشست کانون مراکز مشاوره کارآفرینی و معاونت آموزشی سازمان فنی حرفه ای برگزار شد.

نشست کانون مراکز مشاوره کارآفرینی و معاونت آموزشی سازمان فنی حرفه ای برگزار شد. در این نشست که پس از انتصاب آقای دکتر شاه پسند معاون جدید آموزش سازمان برگزار می شد از طرف کانون، آقای مهندس محمودجانی درمیان رئیس کانون و آقای دکتر غلامرضا حبیبی دبیر کانون کشوری مراکز مشاوره کارآفرینی و از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز  آقای دکتر محمدرضا شاه پسند معاون آموزش جدید سازمان، آقای دکتر عرفان منش مدیر کل راهبری اجرای آموزش سازمان و آقای دکتر آلی حضور داشتند.

در این جلسه تفاهم نامه فیمابین مرور شد. رئیس کانون، ضمن تبریک انتصاب آقای دکتر شاه پسند، با توجه به سوابق و پیشینه ایشان، ابراز امیدواری کرد که این امر، سرآغاز تحولات و اقدامات ارزشمند در حوزه آموزش فنی حرفه ای کشور باشد. وی همچنین گزارشی از عملکرد کانون و مراکز مشاوره کارآفرینی ارائه کرد.

سپس معاون آموزشی سازمان، همکاری سازمان و آموزشگاه های فنی حرفه ای با مراکز مشاوره کارآفرینی را ضروری برشمرد و از آن استقبال کرد. وی از همکاران خود در معاونت خواست که این موضوع را پیگیری کنند.

در این راستا قرار شد با توجه به برنامه طرفین، جلسه بعدی کارگروه  مشترک، طی ۲ هفته آینده برگزار شود.

همچنین بنا شد بصورت آزمایشی، اداره مراکز خدمات تخصصی کارآفرینی به مراکز مشاوره کارآفرینی واگذار شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها