Skip to content

نقشه جامع علمی: نقشه علمی وزارت علوم هم در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.

وزیر علوم گفت: تدوین طرح تحول راهبردی علم و فناوری که چندی است در وزارت علوم به اتمام رسیده به عنوان نقشه جامع علمی کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده که سه شنبه این هفته در دستور کار شورا قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی در نشست مطبوعاتی با محوریت علم و فناوری در برنامه پنجم توسعه گفت: وزارت علوم کار تدوین طرح تحول راهبردی علم و فناوری را از سال ۸۴ آغاز کرده و پس از مطرح شدن تدوین نقشه جامع علمی کشور از سوی مقام معظم رهبری، تدوین این طرح  را با محوریت نقشه جامع علمی ادامه داده است.

وزیر علوم درباره تدوین احکام علم و فناوری در برنامه پنجم توسعه نیز گفت: برای تدوین این احکام وزارت علوم اهداف تعیین شده در سند چشم انداز، رهنمودهای مقام معظم رهبری در شاخه های علم و فناوری و مبانی نظری و ارزشی را مد نظر قرار داد و تلاش کرد برنامه پنجم توسعه در حوزه علم و فناوری را طوری طراحی کند که ما را به اهداف چشم انداز برساند.

وی اضافه کرد: هشت حکم برای علم و فناوری برنامه پنجم استخراج و برای بررسی بیشتر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شده است. این احکام اگر در معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری و شورای عالی برنامه پنجم توسعه به تأیید برسد به هیئت وزیران و پس از آن به مجلس ارائه می شود.

عزیزالله معماریانی – رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نیز در این نشست با تشریح احکام علم و فناوری برنامه پنجم توسعه و خصوصیات آنها گفت: تقویت رشته های علوم انسانی به طوریکه نخبه ترین افراد وارد این حوزه شوند، توجه به فناوریهای اولویت دار، یکپارچگی در پژوهش، حمایت از ثبت اختراع، تقویت صندوق رفاه دانشجویان برخی از محورهای مهم برنامه پنجم توسعه در حوزه علم و فناوری است.

وی افزایش ظرفیت پوشش دانشجویی در انتهای برنامه پنجم توسعه به نسبت ۴۵ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال و رساندن پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی به ۲۰ درصد دانشجویان موجود در مقطع کارشناسی را از دیگر سیاستهای تدوین شده برای برنامه پنجم توسعه ذکر کرد.

نقشه جامع علمی کشور از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری نیز تدوین شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است که هم اکنون در پایگاه اینترنتی این شورا نیز قابل رویت است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها