Skip to content

نوآوری:آیین‌نامه نوآوری در آموزش علوم پزشکی تصویب شد

رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت از تصویب آیین‌نامه نوآوری در آموزش علوم پزشکی برای اولین بار خبر داد و گفت: کلیات این آیین‌نامه به تصویب رسیده است و بر اساس آن استادان نوآور دانشگاه‌های علوم پزشکی از امتیاز ارتقای علمی برخوردار می‌شوند.

نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار سرویس دانشگاه برنا، تصریح کرد: بر اساس این آیین‌نامه مقرر شده است که نوآوری‌های اعضای هیات علمی در آموزش علوم پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط کمیته مربوطه ارزیابی شده و پس از تایید به نوآوران طرح، امتیاز تعلق گیرد.

رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت در خصوص امتیاز در نظر گرفته شده گفت: این امتیاز شامل ارتقای رتبه علمی اعضای هیات علمی است و طبق این آیین‌نامه استادان نوآور از سطح دانشیاری به استادی و… ارتقا می‌یابند.

وی در پایان گفت: کلیات این آیین‌نامه در شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت به تصویب رسید و مقرر شد که جزئیات آن هم، بعد از بررسی کمیته مربوط به این آیین‌نامه در جلسه‌ای هفته آینده مطرح و به تصویب رسد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها