Skip to content

نوآوری: اختراعات دارای تأییدیه علمی تسهیلات ثبت در خارج از کشور دریافت می‌کنند

رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی از ایجاد تسهیلات مالی برای ثبت اختراعات در خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین رحیمی روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: ثبت اختراع در کشور اعلامی است و توسط سازمان ثبت اسناد و تأیید علمی اختراع نیز توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی انجام می شود.

وی اظهار داشت : اختراع تنها زمانی جنبه علمی پیدا می کند که گواهی تأییدیه علمی را از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی اخذ کرده باشد.

رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی گفت: سازمان پژوهشها با تأییدیه علمی راه را برای حمایت از اختراعات علمی باز می کند. از این رو معرفی اختراعات به بانکها و صندوقهای حمایتی برای دریافت وام توسط این سازمان انجام می شود.

وی اظهار داشت : همچنین سازمان پژوهشها شرایطی را فراهم کرده تا با ایجاد تسهیلات مالی ثبت پتنت و اختراع ایرانیان در خارج از کشور نیز فراهم شود. این تسهیلات تنها به اختراعات حوزه وزارت علوم محدود نمی شود.
رحیمی افزود: اختراعات و طرحهایی که امکان تجاری شدن نیز دارند در فن بازار ملی عرضه می شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها