Skip to content

نوآوری: اعلام جزئیات وظایف و اهداف دفتر فناوری و نوآوری وزارت بهداشت

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جزئیات وظایف و اهداف دفتر فناوری و نوآوری در بخش تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را تشریح کرد.

دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد دفتر فناوری و نوآوری در مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: هدف از تشکیل این دفتر، ایجاد بستر توسعه سیستم نوآوری به مفهوم واقعی از دیدگاه عینی است و در این میان نوآوری مفهومی نخواهد بود که تنها به دادن ایده نوین اکتفا کند بلکه چگونگی به منصه ظهور رساندن آن نیز اهمیت دارد.

وی یادآور شد: در سیستم نوآوری (innovation system) شرایطی ایجاد می شود که در طی آن شرایط، محدودیتهایی که در سیستم موجود وجود دارد از میان برود و مباحثی از جمله کاریابی به کارآفرینی تبدیل می شود و هر فردی که یک ایده نوینی دارد می تواند آن را به فرصت شغلی تبدیل کند.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این دفتر در مرحله آغاز قرار دارد و تا پایان سال جاری چارت تشکیلاتی و فعالیت های اجرایی آن تعریف می شود.

وی اضافه کرد: در این دفتر در کنار سیستم نوآوری، موضوع فناوری نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که در حوزه فناوری مرتبط با علوم پزشکی، موضوعات تخصصی پیگیری می شوند.

دکتر اولیاء گفت: این موضوع به صورت جدی در این دفتر پیگیری خواهد شد زیرا پیش از این مباحث صنعتی شدن در حیطه وزارت علوم پیگیری می شد و با توجه به اینکه شاخصهای مورد نظر برای علوم پزشکی قابل درک از سوی سایر مراجع ذیربط نیست به همین منظور باید این مسئله در وزارت بهداشت پیگیری شود.

وی با اشاره به مثالهایی در زمینه تولیدات دارویی گفت: به عنوان مثال ملاحظاتی که باید در مراکز رشد علوم دارویی در نظر گرفته شود در این دفتر تعیین می شود تا یک محصول مرتبط با علوم پزشکی از ابتدا تحت نظارت وزارت بهداشت صورت گیرد و به گونه ای نباشد که تحقیقاتی انجام گیرد و پس از آن کار انجام شده به ما معرفی شود.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از دیگر وظایف این دفتر را ساماندهی امور مربوط به حوزه علوم پزشکی در مراکز رشد علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی دانست و گفت: به عنوان مثال اگر دارویی بخواهد تولید شود باید از ابتدا تحت نظامی قرار داشته باشد که طراحی فرآیند تولید تا بهره برداری آن را کنترل کند.

وی گفت: جهت دهی به این فرآیندها نیز از دیگر وظایف این دفتر فناوری خواهد بود و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری که به فعالیتهای علوم پزشکی می پردازند برای تولید محصولاتی مانند تجیهزات پزشکی و مواد دارویی باید از وزارت بهداشت تأییدیه دریافت کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها