Skip to content

نوآوری: بازیگران صحنه نوآوری نه تنها محققان بلکه به صوری جدی تر کارآفرینان هستند.

معاون فناوری وزیر علوم با بیان اینکه نوآوری رمز موفقیت جوامع در مسیر توسعه است، گفت: بازیگران صحنه نوآوری نه تنها محققان بلکه به صوری جدی تر کارآفرینان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا جهانگیریان روز گذشته در اجلاس روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی با بیان این مطلب گفت: به فعل درآوردن توانایی ها نیازمند زمینه ها و محرک های خاص است لذا این وظیفه وزارت علوم و مراکز پژوهشی و دانشگاهها است که به عنوان گوشه ای از نظام بتوانیم زمینه ها را بر اساس نوآوری فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر مبنای ولایت فقیه یک نوآوری بزرگ قرن حاضر بوده و بزرگترین نوآور قرن نیز امام خمینی (ره) بودند، افزود: وزارت علوم، موسسات پژوهشی و دانشگاهها باید طلایه دار فراخوان مقام معظم رهبری در مورد نوآوری و شکوفایی باشند.

معاون فناوری وزیر علوم از انتشار مطالبی در خصوص نوآوری و انواع و مدلهای آن طی هفته آتی بر روی سایت وزارت علوم خبر داد و با تاکید بر سنجش نوآوری در جوامع گفت: تا کنون ۵۱ کشور اقدام به سنجش نوآوری کرده اند که از بین آنها ۳۰ کشور توسعه یافته و بقیه در حال توسعه هستند.
علیرضا جهانگیریان در توضیح بیشتر سنجش نوآوری گفت: نظام نامه ای تهیه شده که در آن تعاریف و مفاهیم نوآوری و نحوه و شاخص های سنجش و نوآوری آمده که هر کشوری می تواند وضعیت نوآوری خود را بر اساس آن نسبت به سالهای گذشته و یا نسبت کشورهای دیگر بسنجد.

وی در بیان ویژگی های خاص ایران که تسهیل کننده ارتقای سطح نظام نوآوری است به سطح دانش بالا و احترام به دانش در سطح قابل قبول در کشور، توجه ویژه به نخبگان در سالهای اخیر، عزم ملی برای پیشرفت و نوآوری، تاکید بر خودکفایی علمی و صنعتی در کشور، توسعه نسبی زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد.

معاون فناوری وزیر علوم از تشکیل ستاد راهبردی نوآوری و شکوفایی در وزارت علوم با اهداف فرهنگ سازی در امر نوآوری و بازنگری و هماهنگ سازی برنامه ها و سیاستهای وزارت علوم در راستای نوآوری خبر داد و گفت: تا کنون ۲ جلسه ستاد تشکیل شده و یک جلسه نیز کمیته های تخصصی با حضور معاونان وزارتخانه جهت بحث پیرامون برنامه های معاونت ها در سال نوآوری برگزار شده است.

وی به ۱۱۲ نامه ارسالی از سوی وزارت علوم به دانشگاهها و مراکز پژوهشی جهت دریافت پیشنهادات آنها در ارتباط با نوآوری اشاره کرد و از دریافت ۳۹ پاسخ و ۴۰۰ پیشنهاد از سوی این نهادهای علمی خبر داد و در جمع روسای دانشگاهها بر تشکیل ستاد سال نوآوری و شکوفایی در استانها و هماهنگی با سایر موسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری استان، اطلاع رسانی تاکید کرد.

دکتر جهانگیریان با توجه به شکوفایی در ۳۰ امین سال پیروزی انقلاب اسلامی در جمع روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی گفت: توصیه می شود که موسسات آموزش عالی در راستای شکوفایی برخی فعالیتهایی که از سالهای گذشته آغاز شده را به پایان برسانند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها