Skip to content

نوآوری: معاون علمی رئیس جمهور خواستار تجدید نظر در افزایش هزینه ثبت اختراع شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با ارسال نامه ‌ای به معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار بررسی مجدد افزایش هزینه ثبت اختراعات و اصلاح آیین ‌نامه جدید اجرایی قانون ثبت اختراعات کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق واعظ زاده در این نامه، افزایش هزینه ثبت را دارای تاثیر منفی بر روند جهشی رشد اختراعات و نوآوریها به ویژه برای جوانان برخاسته از طبقات محروم جامعه عنوان کرده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان از این طریق اعتراض خود را به افزایش ۱۰۰ برابری هزینه ثبت اختراعات که از سوی سازمان ثبت عنوان شده است، اعلام کرد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اواخر سال گذشته به طور ناگهانی هزینه‌ ثبت اختراعات را که پیش از این پنجاه هزار ریال برای مدت زمان ۲۰ سال بود، به پنج میلیون ریال افزایش داد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها