Skip to content

نوآوری: نحوه برخورداری مخترعان از حمایتهای بنیاد ملی نخبگان

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی نحوه حمایت بنیاد ملی نخبگان از اختراعات را اعلام کرد.

حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که اختراع ثبت شده دارند می توانند به سامانه الکترونیک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی مراجعه و فرمهای ذیربط را تکمیل کنند.

وی اظهار داشت: این فرمها توسط سازمان پژوهشها بررسی می شود و در صورتی که تأیید شوند و امتیاز ویژه ای را به دست آورند مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار می گیرند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها