Skip to content

نگارش علمی: چگونه یک بخش یافته‌های خوب برای مقاله خود بنویسیم؟ (قسمت سوم)

در دو شماره پیشین خبرنامه با اهمیت و ساختار بخش یافته‌ها در یک مقاله،  نحوه بیان یافته‌های توصیفی، یافته اصلی و سایر یافته‌ها و همچنین کاربرد جداول آشنا شدید. در این شماره خبرنامه در نظر داریم به کاربرد و نحوه تنظیم اشکال در بخش یافته ها بپردازیم .

کاربرد شکل در بخش یافته ها:
شاید اصطلاح «یک تصویر به هزاران کلمه می‌ارزد» را شنیده باشید. وقتی بخواهیم به نوشته خود سندیت، کارآیی و تاکید بیشتری دهیم از اشکال در مقاله استفاده می‌نماییم. هدف اصلی استفاده از اشکل ارائه شواهدی است که یافته‌ها را حمایت می‌کند چه شواهد اولیه‌ای (مانند الکتروکاردیوگراف یا رادیوگراف) باشد یا اطلاعات عددی (نظیر نمودار یا هیستوگرام).
راهنمای شکل ها
راهنمای تصاویر جملات توصیفی هستند که در کنار تصویر قرارداده می‌شوند. و باید تصویر را بدون استفاده از متن برای خواننده قابل فهم نمایند. نوع تصویر محتوای راهنمای آنرا تعیین می‌کند که عمدتا متشکل از چهار جزء عنوان کوتاه، جزئیات تجربی، تعاریف مختلف (برای مثال سمبلها و اختصارات) و اطلاعات آماری می‌باشد.
انواع شکل:
عکس
شامل تصاویر میکروسکوپی، رادیوگرافی و عکس بیماران است. این تصاویر برای چاپ گران هستند و گاهی شما به عنوان نویسنده مجبورید هزینه چاپ را به عهده بگیرید. برای اینکه وضوح تصویر را چک کنید از آن یک کپی سیاه و سفید بگیرید.
دیاگرام
برای نشان دادن واکنش‌های مولکولی (مثل چرخه کربس)، پی‌گیری بیماران در مطالعه و شجره‌نامه از دیاگرام استفاده می‌کنیم.
نمودار
مهمترین نمودارهایی در ارائه اطلاعات عددی نمودار دایره ای، نمودار پراکندگی نقطه‌ای، نمودار میله‌ای و خطی می‌باشند. سعی کنید از نمودار دایره ای در مقالات خودتان استفاده نکنید چون در مقالات بالینی جایی ندارند و نمای جالبی هم در مقاله ایجاد نمی‌کنند. در صورتی که قطعات نمودار دایره ای کم باشد در متن آنها را بگنجانید و اگر قطعات زیاد بود آنها را به جدول منتقل کنید. نمودار پراکندگی نقطه ای همبستگی یا عدم همبستگی دو متغیر را نشان می‌دهد. ارائه برخی اطلاعات در قالب متن یا جدول دشوار است؛ مانند نمایش مقادیر متغیرهای اندازه‌گیری شده در شرایط گوناگون در افراد ثابت. در نمودار می‌توانید نقاط اطلاعات اندازه گیری شده در زمانهای مختلف یک فرد را بهم متصل نمائید. همچنین نمودار برای نمایش اثرات در گروههای مختلف یا در زمانهای مختلف کاربرد دارد.

در پایان اطمینان حاصل کنید که شکلتان پیامش را به روشنی بیان می‌کند. از بکارگیری نمودار یا دیاگرامهای اسکن شده بپرهیزید چرا که خطوط و سمبلها ممکن است محو شوند. ترجیحا تصاویرتان را مستقیما در کامپیوتر طراحی نمایید.

نحوه ارائه شکلها و جدولها همراه مقاله به مجله:
اکثر مجلات عقیده دارند که راهنمای شکل باید در یک صفحه جداگانه آورده شود. شکل و یا جدول مورد نظر باید با کیفیتی خوب (برای پست غیر الکترونیکی) تهیه شود. پشت عکس باید با یک فلش جهت آن مشخص شود و روی کاغذ عنوان عکس و اسم نویسنده اول را بنویسید و به پشت عکس بچسبانید. می توانید برای جلوگیری از آسیب به تصویر‌هایی که محکم نیستند آنها را در پاکت قرار دهید و اسم نویسنده و عنوان کوتاهی از مقاله را روی پاکت بنویسید.

نتیجه گیری
در مجموع بخش یافته‌ها ساده‌ترین بخش برای نوشتن می‌باشد. شما در مقدمه مشخص کرده‌اید که چه پرسشهایی را می خواهید پاسخ دهید و در بخش روشها نحوه رسیدن به پاسخ این پرسشها را مشخص کرده‌اید. در زمان طراحی مقاله باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید یافته‌هایتان را ارائه کنید. طرح کلی یافته‌ها را به خاطر بسپارید: متن باید داستان را بازگو کند، جدولها شواهد را خلاصه نمایند و تصاویر نقاط مهم را برجسته سازند و آمار باید نظریات شما را حمایت نماید. مطالب را واضح بیان کنید و همیشه خواننده را در نظر داشته باشید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها