Skip to content

نیروی انسانی و پژوهش: جدیدترین آمار بازگشت و جذب متخصصان ایرانی خارج کشور در داخل

رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم از جذب حداقل ۱۰ متخصص ایرانی که خارج کشور ‏زندگی می کنند در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور خبر داد و گفت: تعدادی نیز در قالب طرح سبز حضور ‏متخصصین ایرانی خارج کشور جذب مراکز تحقیقاتی کشور شدند.‏

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به عملیاتی شدن طرح سبز حضور متخصصین ایرانی خارج از ‏کشور در کشور افزود: طی سه سال اخیر ۳۰ متخصص ایرانی مقیم خارج کشور با دعوت از طرف وزارت علوم ‏به ایران بازگشتند و در مراکز تحقیقاتی داخل کشور جذب شدند.‏

وی اظهار داشت: به جز این تعداد در حدود ۱۵ نفر نیز به صورت موردی و مقطعی مشغول به همکاری با ‏دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور در قالب کارگاه، تأسیس دوره دکتری و برگزاری سمینار شدند. ‏

رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم گفت: حداقل ۱۰ متخصص ایرانی دیگر که خارج از ‏کشور زندگی می کنند نیز متقاضی اشتغال و همکاری در داخل هستند که جذب و همکاری با این افراد در ‏دستور کار قرار دارد.‏

وی با اشاره به یکی از مشکلات همکاری و جذب ایرانیان مقیم خارج از کشور در دانشگاههای داخل ‏گفت: در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که ایرانیان در دانشگاههای خارج از کشور تدریس می کنند و ‏دارای رتبه علمی استادی و یا دانشیاری هستند اما در بازگشت به ایران و جذب در دانشگاههای داخل رتبه ‏آنها صفر محاسبه می شود.‏

قربانی گفت: تلاش می کنیم با موافقت وزیرعلوم ساز و کاری طراحی کنیم که جذب ایرانیان عضو هیئت ‏علمی دانشگاههای معتبر خارج از کشور در دانشگاههای داخل با همان رتبه علمی قبلی محاسبه شود.‏

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها