Skip to content

نیروی انسانی پژوهشگر: تأمین ردیف استخدامی و اعتبارات مالی برای جذب هیئت علمی

رئیس هیئت عالی جذب هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور از تأمین ردیف استخدامی و اعتبارات مالی مورد نیاز برای جذب هیئت علمی توسط دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی کی نژاد در حاشیه همایش سراسری طرح معرفت هیئت های اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاههای زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به هماهنگی کامل و وحدت رویه برای جذب هیئت علمی بین دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی گفت: برای استخدام و جذب هیئت علمی کلیه نیازها از جمله ردیف استخدامی و اعتبارات مالی توسط دانشگاهها در حد نیاز تأمین شده است و در صورت وجود مشکلی در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی مساعدت لازم را خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه بر اساس روش جدید جذب هیئت علمی، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی در دو مقطع زمانی بهمن ماه و شهریور ماه هر سال فراخوان عمومی برای جذب هیئت علمی می دهند گفت: پس از اولین فراخوان عمومی برای جذب هیئت علمی، تعداد زیادی درخواست عضویت برای هیئت علمی ارائه شد که تا آخر شهریور ماه امسال کلیه این درخواستها تعیین تکلیف خواهند شد.

کی نژاد تاکید کرد: با توجه به جذب متخصصین و اساتید در مهرماه امسال دانشگاهها بیش از پیش ارتقا کیفی پیدا خواهند کرد و از تمام ظرفیتهای کشور برای رشد و صعود به قله های برتر علمی دنیا استفاده می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : تشکیل هیئت عالی جذب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت مرکزی جذب هیئت علمی در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیئت های اجرایی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و اتخاذ ساز و کار واحد در این هیئت ها برای ایجاد وحدت رویه، توانمند سازی و پویایی دانشگاهها صورت می گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها