Skip to content

نیروی انسانی پژوهشگر: دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی می پذیرد.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی ۹۲ – ۹۱ در ۴ مرکز تحقیقاتی دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) می پذیرد.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص آشنا به روش های پیشرفته تحقیق و مبانی پژوهش در زمینه های ریزفناوری، گوارش و کبد، علوم تغذیه و علوم اعصاب، نسبت به پذیرش دانشجو در دوره های دکتری تخصصی پژوهشی با ثبت نام و انجام مصاحبه اقدام کند.
شرایط عمومی پذیرش دانشجو در این دوره شامل داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، عدم وجود منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد، داشتن دانشنامه دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه های داخل و خارج کشور مورد تایید وزارت بهداشت و علوم، عدم اشتغال به تحصیل همزمان (تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی تمام وقت است)، ارائه مدرک زبان موافق با مصوبات شورای عالی برنامه ریزی در هنگام ثبت نام (حداکثر تا روز مصاحبه) است.
نمرات زبان در آزمون TOEFL حداقل نمره ۴۸۰، در آزمون MCHE حداقل نمره ۵۰، در آزمون MHLE حداقل نمره ۵۰ و در آزمون IELTS حداقل نمره ۵ است.
واریز مبلغ ۵۰۰ هزار ریال در وجه حساب متمرکز درآمد دانشگاه و موفقیت در مصاحبه ورودی از دیگر شرایط پذیرش در این دانشگاه است.

کد

گرایش پایان نامه

مدرک تحصیلی مورد نیاز جهت پذیرش

تعداد پذیرش

نام مرکز تحقیقات

۱۰۱

تغذیه در جامعه

کارشناسی ارشد تغذیه، علوم اجتماعی و جامعه شناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی رشته های مرتبط با علوم پزشکی

یک نفر

مدیریت سلامت

۱۰۲

علوم سلولی و مولکولی
(Nanoparticles  for sensing and drug delivery)

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی (تمام گرایش ها)، نانوتکنولوژی، میکروب شناسی، شیمی، بیولوژی سلولی و مولکولی، ژنتیک ، ویروس شناسی، بافت شناسی، بیولوژی جانوری، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای علوم پایه کلیه گرایش های علوم پزشکی

یک نفر

نانوتکنولوژی دارویی

۱۰۳

علوم دندانی
( بیو لوژی دهان و مهندسی بافت )

کارشناس ارشد زیست شناسی ،شیمی، بیو لوژی سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی، مهندسی پزشکی، میکروبیولوژی، ژنتیک، ایمونولوژی، بافت شناسی، دکتری حرفه ای دندانپزشکی

یک نفر

نانوتکنولوژی دارویی

۱۰۴

درمانهای نوین سکته های مغزی
ترومای مغز
ضایعات ستون فقرات و نخاع

کارشناسی ارشد و دکتری عمومی کلیه گرایش های علوم پزشکی

دو نفر

علوم اعصاب

۱۰۶

بیومکانیک ستون فقرات

کارشناسی ارشد و دکتری عمومی کلیه گرایش های علوم پزشکی به جز (پرستاری و تغذیه)، کارشناسی ارشد طراحی صنعتی و بیومکانیک

یک نفر

علوم اعصاب

۱۰۷

نرواپیدمیولوژی سکته مغزی

دکتری عمومی پزشکی، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

یک نفر

علوم اعصاب

۱۰۹

– اپیدمیولوژی سرطانهای دستگاه گوارش (مولکولی بالینی )
– اپیدمیولوژی بیماریها متابولیک و ویروسی کبد

دکتری عموی پزشکی، داروسازی، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و پرستاری

دو نفر

بیماریهای گوارش و کبد

۳۱

– بررسی ژنتیکی بیماریهای متابولیک کبد
– بررسی ژنهای تعدیل کننده موثر در بیماریهای گوارش و کبد

دکتری عمومی پزشکی، کارشناسی ارشد ژنتیک، ژنتیک پزشکی، بیوشیمی، سلولی و مولکولی و بیوتکنولوژی با گرایش جانوری و انسانی

یک نفر

بیماریهای گوارش و کبد

۳۲

– آنومالیهای دستگاه گوارش و کبد کودکان
– آنومالیهای ژنتیک موثر در ایجاد بیماریهای کودکان

دکتری تخصصی کودکان، دکتری عمومی پزشکی، داروسازی و کارشناسی ارشد پرستاری، بیوتکنولوژی با گرایش جانوری و انسانی

یک نفر

بیماریهای گوارش و کبد

شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو نیز شامل داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی منتشر شده در مجلات ایندکس شده در نمایه های ISI  و PUBMED به عنوان نویسنده مسئول و یا اول و ارائه مدارک در زمان ثبت نام (Full text مقاله که نشان دهنده نویسنده، تاریخ، نوع مقاله، تصویر عنوان مقاله ایندکس شده در Web of science knowledge و یاPUB MED و مقدارIF  ژورنال) است.
داوطلبان استعدادهای درخشان و برتر، اعضای هیأت علمی پژوهشی، داوطلبین آزاد و اعضای هیأت علمی نیز بر اساس شرایط اعلام شده از سوی دانشگاه در فرم ثبت نام می توانند در این دوره ثبت نام کنند.
متقاضیان می توانند مدارک و فرم ثبت نام را به صورت سفارشی تا آخر وقت اداری روز ۸ تیر ماه ۹۱ به آدرس تبریز، خیابان گلگشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ساختمان مرکزی شماره ۲ – طبقه سوم- حوزه معاونت پژوهشی به صندوق پستی ۱۱۸- ۵۱۶۶۵ ارسال کنند.
توزیع کارت مصاحبه در روز ۲۱ تیرماه صورت می گیرد و مصاحبه از ساعت ۸ صبح ۲۲ تیرماه انجام می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها