Skip to content

نیروی انسانی پژوهشگر: راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در جهاد دانشگاهی

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه شروع و راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در کشور حرکت جدیدی را درعرصه های تحصیلات تکمیلی ایجاد می کند، گفت: خوشبختانه شرایط برگزاری این دوره ها در جهاد دانشگاهی فراهم شده و این نهاد از پتانسیل بالایی در این زمینه برخوردار است.

سید عبدالحمید احمدی در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اعلام اینکه پژوهشگاهها و پژوهشکده های جهاد دانشگاهی به جهت آشنایی و احاطه کامل به اصول علمی در رشته های مختلف تخصصی می توانند همه یافته ها و داشته های خود را از طریق تحصیلات تکمیلی پژوهش محور به دانشجویان منتقل کنند، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در سال جاری با حمایت مسئولان امر در وزارتین علوم و بهداشت، این حرکت مهم و تحول آفرین در عرصه تحصیلات تکمیلی را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه در جهاد دانشگاهی ۳ پژوهشگاه و ۱۵ پژوهشکده در رشته ها و گرایش های تخصصی مختلف فعال است، خاطرنشان کرد: با این وجود این امکان را داریم تا در بحث توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور کمک شایانی در جهت تحقق اهداف نظام آموزش عالی کشور و تربیت دانش آموختگان پژوهشگر داشته باشیم.

احمدی با اشاره به رویکرد جهاد دانشگاهی در راستای راه اندازی دوره های تحصیلی پژوهش محور افزود: یکی از بزرگترین مزایای جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش عالی برخورداری از مراکز علمی پژوهشی متنوعی است که این مراکز می توانند با حمایت نهادهای ذیربط در راستای توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی گام بردارند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها