Skip to content

نیروی انسانی پژوهش: آغاز اولین دوره دکتری تخصصی پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به آغاز دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) در ۳ دانشگاه علوم پزشکی، این دوره را مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی برای حرکت در مرزهای دانش برشمرد.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: پس از بررسی تقاضاهایی که به مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی رسید، آموزش ۱۰۰ نفر از دانشجویان در دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، تبریز و شیراز آغاز شد.

وی اضافه کرد: درخواست های سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به تدریج به تصویب می رسد و در صورت دارا بودن شرایط این تعداد افزایش می یابد.

دکتر قانعی یادآور شد: هدف از ایجاد این دوره، تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه ای خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش فراهم کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: این افراد با نوآوری در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقای سلامت، گامی در جهت خودکفایی کشور و توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش و ارتقای علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها و احیای روحیه خودباوری برای دستیابی به تازه های جهان دانش بر می دارند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها