Skip to content

نیروی انسانی پژوهش: آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی پژوهشی بازنگری شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، آیین نامه آموزشی بازنگری شده دکترای تخصصی پژوهشی را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام عین اللهی معاون آموزشی وزارت بهداشت، آیین نامه آموزشی بازنگری شده دکترای تخصصی پژوهشی را به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان های تابعه مرتبط ابلاغ کرد.
این آیین نامه ، در پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی ، در ۲۵ خرداد ماه به تصویب رسید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها