Skip to content

نیروی انسانی پژوهش: جزییات پذیرش و شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی پژوهشی

جزییات پذیرش و شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) به عنوان یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی در کشور از سوی وزارت بهداشت اعلام شد.

دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت پژوهشی و آموزشی است.

هدف از ایجاد این دوره، تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه ای خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش فراهم کنند و با نوآوری در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقای سلامت، گامی در جهت خودکفایی کشور و توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش و ارتقای علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها و احیای روحیه خودباوری برای دستیابی به تازه های جهان دانش بردارند.

این دوره شامل دو مرحله “دوره عالی پژوهش” (M Phil یا Master of Philosophy) و “دکتری تخصصی پژوهشی” (Ph.D by Research) است.

دوره عالی پژوهش
در مرحله اول طول دوره یکسال بوده و دانشجو مهارتهای نظری و عملی بنیادین پژوهش را می آموزد طول دوره در شرایط خاص قابل تمدید است. حداکثر تا ۵۰ درصد دروس بنا بر نظر موسسات دارای مجوز قابل تطبیق بوده و زمان آغاز تحصیل دانشجو نیز پس از اعلام رسمی قبولی داوطلب توسط دانشگاه یا موسسات آموزش عالی دارای مجوز برای این دوره خواهد بود.

منظور از واحدهای پایان نامه در دوره عالی پژوهش، مجموعه فعالیت های تحقیقاتی دانشجو است که در راستای هدف دوره و با توجه به اهداف تخصصی موسسه با نظر استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی موسسه انجام می شود.

گواهینامه دوره عالی پژوهش به دانشجویانی اعطا می شود که واحدهای آموزشی را با موفقیت سپری کرده و فعالیتهای تحقیقاتی نیز تأیید شده باشد. تعداد واحدهای این دوره نیز ۲۰ واحد آموزشی و ۴ واحد پژوهشی در قالب پایان نامه است. ۷۰ درصد واحدهای آموزشی اجباری و ۳۰ درصد اختیاری است.

دکتری تخصصی پژوهشی
مرحله دوم یا دکتری تخصصی پژوهشی نیز دوره ای ۳ ساله است که در آن دانشجو با استفاده از مهارتهای کسب شده در یک هدف تحقیقاتی یک یا چند پروژه تحقیقاتی را متناسب با اهداف موسسه انجام می دهد.

طول دوره در شرایط خاص قابل تمدید است و زمان آغاز تحصیل نیز پس از اعلام رسمی قبولی توسط موسسه خواهد بود. منظور از پایان نامه نیز در این دوره، طرح تحقیقاتی مصوب مورد اجرا به صورت پایان نامه است.

دانشجو ضمن اجرای پایان نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی می تواند تا سقف ۱۰ واحد به تشخیص استاد راهنما، از طریق واحدهای عملی نظیر کارورزی در عرصه ارتباط با صنایع مختلف از جمله داروسازی، تولید لوازمو تجهیزات پزشکی و غیره با توجه به نیاز جامعه و بازار کار به کسب مهارت و تجربه در راستای اهداف موسسه بپردازد.

دفاع از پایان نامه ضمن چاپ یا اخذ پذیرش حداقل سه مقاله پژوهشی منتج از فعالیت های تحقیقاتی طی دوره که حداقل دو مورد از آنها در مجلات نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی نوع یک و ارائه دو سمینار طی دوره امکان پذیر است.

اگر انجام پروژه تحقیقاتی منجر به ثبت اختراع و اکتشاف مهم و یا تولید محصول ارزشمند پزشکی و دارویی شود، می تواند به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی جایگزین یک یا دو مقاله شود.

تعداد واحدها با تشخیص استاد راهنما تا ۱۰ واحد آموزشی اختصاصی متناسب با پایان نامه و ۳۰ واحد پژوهشی در قالب پایان نامه است. کلیه امور آموزشی و پژوهش تحت نظارت شورای تحصیلات تکمیلی موسسه خواهد بود.

شرایط عمومی ورود به دوره عالی پژوهش
داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، عدم وجود منع قانونی ادامه تحصیل از نظر خدمت نظام وظیفه، داشتن دانشنامه دکتری عمومی، کارشناسی ارشد یا بالاتر از دانشگاههای داخل یا خارج به تایید وزارتخانه های بهداشت و علوم از جمله شرایط عمومی ورود به دوره است.

دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در دوره نیستند و انطباق سوابق آموزشی و پژوهشی و دانشنامه داوطلب با دوره پیشنهادی دکتری تخصصی پژوهشی به عهده موسسه مجاز آموزش خواهد بود. تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی تمام وقت است و هر گونه اشتغال غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است.

عدم اشتغال به تحصیل هم زمان در دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) یا دستیاری در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور و موفقیت در آزمون زبان انگلیسی مطابق با مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و موفقیت در مصاحبه ورودی توسط موسسه از دیگر شرایط ورود به این دوره است.

داوطلب پس از دریافت پذیرش از موسسه و نام نویسی دانشجو دوره عالی پژوهش محسوب می شود.

شرایط اختصاصی ورود به دوره عالی پژوهش
داشتن حداقل دو مقاله منتشر شده در مجلات معتبر ایندکس شده به عنوان نویسنده اول یا مسئول به تشخیص کمیته منتخب در هنگام ثبت نام است.
داوطلبان استعدادهای درخشان و برتر، اعضای هیئت علمی و داوطلبان آزاد نیز می توانند در صورت دارا بودن شرایط خاص به این دوره وارد شوند.

داوطلبان استعدادهای درخشان در صورت رعایت حداکثر زمان ۲ سال پس از فارغ التحصیلی، کسب ۸ امتیاز پژوهشی، ۴۰ امتیاز آموزشی و ۵ امتیاز فرهنگی اجرایی می توانند به دوره وارد شوند.

در صورت احراز حداقل ۸ امتیاز ازماده دو آیین نامه ارتقا در ۲ سال گذشته، احراز حداقل ۳۵ امتیازاز ماده یک آیین نامه ارتقا و احراز حداقل ۸ امتیاز از ماده سه آیین نامه ارتقا برای داوطلبان هیئت علمی از جمله شرایط اختصاصی محسوب می شود.

داوطلبان آزاد نیز در صورتی که مشمول احراز حداقل ۵ امتیاز از ماده دو آیین نامه ارتقا و احراز حداقل ۲۰ امتیاز از ماده سه آیین نامه ارتقا و یا احراز حداقل ۱۲ امتیاز از ماده دو آیین نامه ارتقا باشند می توانند در دوره شرکت کنند.

شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی پژوهشی
موفقیت در گذراندن دوره عالی پژوهش وکسب پذیرش از موسسه برگزار کننده دوره دکتری تخصصی پژوهشی است.

دانشجو در هنگام ثبت نام در هر یک از مراحل موظف به سپردن تعهد به موسسه است که طی آن به پرداخت غرامت به موسسه در صورت به اتمام نرساندن آن مرحله در مدت مجاز تحصیل، متعهد می شود. همچنین دانشجو ملزم به گذراندن هر دو مرحله دوره عالی پژوهش و دکتری تخصصی پژوهشی در یک موسسه نیست.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها