Skip to content

نیروی انسانی پژوهش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجوی دکتری پژوهشی می پذیرد.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای نیمسال اول ۹۲ – ۹۱ در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی دانشجو می پذیرد.

مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا با ظرفیت ۲ نفر، مرکز تحقیقات سرطان با ظرفیت ۲ نفر و مرکز تحقیقات گوارش و کبد با ظرفیت ۱ نفر از جمله مراکز تحقیقاتی پذیرنده دانشجو در این نیمسال هستند.
داوطلبان تا ۲۵ تیرماه ۹۱ فرصت دارند برای ثبت نام در این دوره اقدام کنند.
داوطلبان برای اطلاع از شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو در دوره های دکتری تخصصی پژوهشی (PHD by research ) و شیوه پذیرش می توانند به سایت ویژه دوره دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه کرده و فرمهای مربوطه را تکمیل کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها