Skip to content

نیروی انسانی پژوهش: موافقت با اعزام ۱۱۳ دانشجوی بورسیه ای در سال جاری

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی با تشریح میزان رسوب دانشجویان بورسیه در کشورهای مختلف گفت: تاکنون با اعزام ۱۱۳ دانشجو به خارج از کشور موافقت شده و بخش دیگری از پرونده های دانشجویان بورسیه در دست بررسی است.

دکتر غلامرضا حسن زاده در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بورس در وزارت بهداشت هدفمند شده است و بحث این است که در رشته هایی که در داخل کشور توانمندی وجود دارد بورس خارج داده نشود و تنها برای رشته های جدید و بین رشته ای دانشجو به خارج اعزام شود.

وی یادآور شد: بحث هدفمندی بورسیه های وزارت بهداشت به معنی کاهش تعداد بورسیه ها نیست بلکه به معنی شناخت نیازهای و ماموریت ها است. از دانشگاههای علوم پزشکی خواسته شده است که ماموریتهای خود را برای بورسیه افراد تشریح کنند.

دکتر حسن زاده خاطرنشان کرد: دانشگاهی که هنوز وارد ماموریتهای تخصصی نشده نمی تواند از سهمیه بورس خارج برای رشته های تخصصی استفاده کند. از سوی دیگر نیز بخش مهمی از رشته های تخصصی در داخل کشور در حال ارائه است و می تواند نیاز داخلی را  تامین کند.

وی گفت: دانشگاهها در این زمینه با دست باز فعالیت می کنند و برای شناسایی افرادی که نیاز به بورسیه شدن دارند و پس از آن باید در کسوت هیئت علمی حضور یابند، می توانند با توجه به صلاحیت علمی و اخلاقی افراد تصمیم گیری کنند.

موافقت با اعزام ۱۱۳ دانشجوی بورسیه ای در سال جاری
رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: تاکنون با اعزام ۱۱۳ نفر دانشجوی بورسیه ای موافقت شده است که بخش دیگری از پرونده ها نیز در دست بررسی است که از این میان ۲۵ نفر در گروه دکتری تخصصی همراه با پژوهش به خارج اعزام می شوند.

عدم مجوز اعزام دانشجو به سه کشور کانادا، انگلستان و آمریکا
وی در خصوص عدم مجوز اعزام دانشجو به سه کشور کانادا، انگلستان و آمریکا به مهر گفت: وزارت بهداشت نیز همچون وزارت علوم دانشجو به این سه کشور اعزام نمی کند مگر در مواردی که کاملاً استثناء باشد. البته مدارک تحصیلی ناشی از دانشگاههای این سه کشور در داخل ایران قابل ارزشیابی است.

میزان رسوب دانشجویان در کشورهای مختلف
حسن زاده در خصوص رسوب میزان دانشجویان بورسیه ایرانی یادآور شد: رسوب دانشجویان بورسیه در کشورهای مختلف، متفاوت است و در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا این میزان رسوب حدود ۸۰ درصد است و در برخی دیگر از کشورها از جمله فرانسه و آلمان حدود یک درصد است.

وی اضافه کرد: در واقع میزان استنکاف از بازگشت به کشور در دانشجویان بورسیه به میزان مهاجرپذیری آن کشورها ارتباط دارد.

جریمه های مستنکفین به نرخ روز محاسبه می شود
رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: جریمه های مستنکفین به نرخ روز محاسبه می شود و پرونده های افرادی که بازنگشته اند از سال ۶۷ درحال بررسی است.

وی اضافه کرد: امید این است که در دوره دولت دهم و وزارت دکتر مرضیه وحیددستجردی و روحیه آکادمیک و علمی وی، هدفمندی بورسیه های وزارت بهداشت به شکل واقعی عملی شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها