Skip to content

هفته پژوهش: ارائه نوآوری و خلاقیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از ارائه آخرین دستاوردهای نوآوری پژوهشی در نهمین جشنواره پژوهشی این دانشگاه خبر داد و گفت: از اساتید برتر حوزه پژوهش، مراکز تحقیقاتی برتر، کتاب و نشریه در این جشنواره تقدیر می شود.

دکتر محمد رحمتی رودسری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ۶۹ شخص حقیقی و حقوقی در نهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تقدیر خواهد شد.

وی اضافه کرد: این دوره از جشنواره پژوهشی در روزهای ۲۳ تا ۲۵ آذر ماه در محل دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار می شود و در حاشیه آن نمایشگاهی از دستاوردهای مراکز تحقیقاتی و دانشکده های دانشگاه برپا می شود.

دکتر رحمتی گفت: روز اول این جشنواره به ارائه دستاوردها و طرحهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها اختصاص دارد. روز دوم این جشنواره به برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی ویژه اعضای هیئت علمی داخل و خارج از دانشگاه تعلق دارد و در روز پایانی نیز از برترین های پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور وزیر بهداشت تقدیر می شود.

وی خاطرنشان کرد: ۴۰ مرکز تحقیقاتی، ۹ معاونت پژوهشی در دانشکده ها، ۹ مرکز تحقیقات بالینی بیمارستانی و کمیته های تحقیقات دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی حضور دارند که مراکز برتر در حوزه پژوهش معرفی می شوند.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی همچنین از انتخاب کتاب، نشریه، اساتید برتر پژوهشی در رده های مربی، استادیار، دانشیار و استاد و ارائه کارنامه پژوهشی دانشگاه در این دوره از جشنواره خبر داد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها