Skip to content

همایشهای پژوهشی: چهاردهمین کنگره تازه های باروری و ناباروری برگزار شد

چهاردهمین کنگره تازه ‌های باروری و ناباروری به منظور بررسی همه جانبه بیماری اندومتریوز از سوی پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی “ابن سینا” و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه  برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر متولی زاده اردکانی – دبیر علمی این کنگره گفت: در نخستین کنگره اندومتریوز علاوه بر ارائه آخرین دستاوردهای علمی در رابطه با این بیماری و آموزش متخصصین زنان که موجب ارتقاء سطح علمی آنان می ‌شود امکان تبادل نظر متخصصان زنان با سایر رشته های مرتبط نیز فراهم شد.

وی اضافه کرد: در این کنگره علل ایجاد اندومتریوز و آسیبهای ناشی از آن از منظر ایمنی شناسی، ژنتیک و غدد تولید مثل،‌ روشهای تشخیص و درمان اندومتریوز، درمانهای جراحی در مبتلایان، پیامدهای ناشی از اندومتریوز از جمله ناباروری،‌ ارتباط عوامل محیطی با اندومتریوز و کیفیت زندگی مبتلایان به اندومتریوز بررسی شد.

وی با اشاره به امتیاز آموزش مداوم این برنامه یادآور شد: امتیاز آموزش مداوم این کنگره برای متخصصین زنان و زایمان ۵/۷ امتیاز، برای متخصصین آسیب شناسی، جراحی عمومی، ایمونولوژی و ژنتیک ۷۵/۳ و برای ماماها نیز ۲۵/۲ امتیاز بوده است.

متولی زاده یادآور شد: اندومتریوز از اختلالات شایع در بیماریهای زنان و مامایی است که در این بیماری بافت‌ اندومتر در نواحی خارج از رحم یافت می شود که منجر به واکنشهای مزمن و التهابی در زنان می شود.

این سمینار چهاردهمین سمینار تخصصی پژوهشکده ابن سینا بود که به شکل ارائه مقالات تخصصی،‌ پوستر و سخنرانیهای جامع در قالب پانلهای تخصصی و بحثهای گروهی در تالار امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها