Skip to content

همایشهای پژوهشی: دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی در روزهای ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با محوریت “آموزش و افق سلامت در نقشه جامع علمی کشور” برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف این همایش دستیابی به راهکارهای کاربردی جهت ارتقای کیفیت آموزش برای دستیابی به مرجعیت علمی و تحقق اهداف نقشه جامع علمی سلامت کشور با بهره گیری از تجربیات اساتید و دست اندرکاران امر آموزش پزشکی کشور است.

محورهای اصلی همایش شامل مرجعیت علمی، نقش دانشگاه های علوم پزشکی در تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، آموزش علوم پزشکی و بصیرت نظامند دینی، عدالت آموزشی، آموزش علوم پزشکی پاسخگو به نیازهای کمی و کیفی نظام سلامت، آموزش علوم پزشکی و اخلاق حرفه ای، آموزش علوم پزشکی و توسعه علوم فناورانه است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها