Skip to content

همایشهای پژوهشی: دومین کنگره سراسری طب توانبخشی ریوی برگزار می شود

دومین کنگره سراسری طب توانبخشی ریوی به همت پژوهشکده سل و بیماری های ریوی و گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۶ آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنگره دارای حداکثر امتیاز بازآموزی برای متخصصین داخلی، اطفال، مغز و اعصاب، گوش، حلق و بینی، طب فیزیکی و توانبخشی، بیهوشی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، فوق تخصص داخلی ریه، جراحی قفسه صدری، جراحی ستون فقرات، جراحی قلب و دکتری فیزیوتراپی و کارشناسان پرستاری است.

کنگره سراسری طب توانبخشی ریوی با حضور اساتید گروههای مختلف و به صورت پانل های آموزشی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها