Skip to content

همایش پژوهشی: همایش سراسری پژوهشگران جوان علوم پزشکی در گرگان برگزار می شود

کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گلستان همایش سراسری پژوهشگران جوان در رشته های علوم پزشکی را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش یک روزه با همکاری بسیج دانشجویی، نمایندگی نهاد رهبری و معاونت امور فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با هدف تشویق و ارتقاء فرهنگ پژوهش در میان پژوهشگران جوان و ایجاد انگیزه برای انجام تحقیقات کاربردی در بین دانشجویان برگزار می شود.

این همایش با ارائه مقالات در خصوص زمینه های مرتبط با علوم بهداشتی فرصت مناسبی جهت ارائه فعالیت های پژوهشی پژوهشگران جوان، انگیزه بخشیدن به آنان در راستای افزایش دستاوردهای پژوهشی است و دانشجویان می توانند در کلیه موضوعات تحقیقی مرتبط با علوم پزشکی به این همایش مقاله ارائه کنند.

مقالات به هر دو زبان فارسی و یا انگلیسی پذیرش می شوند و خلاصه مقالات باید تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه به دبیرخانه واقع در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ارائه شود.

همایش یک روزه پژوهشگران جوان ۱۲ اردیبهشت ماه سال آینده در شهر گرگان برگزار می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها