Skip to content

همکاریهای پژوهشی: انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انستیتو علوم جمهوری آذربایجان

روسای دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انستیتو علوم جمهوری آذربایجان در زمینه های آموزشی و علمی تفاهم ‌نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی تبریز متعهد می شود تا کادر جراحی قلب در انستیتو علوم جمهوری آذربایجان را آموزش داده و مرکز جراحی قلب را برای پذیرش بیماران در این کشور راه اندازی کند.

برگزاری کنگره جراحی قلب در سال ۲۰۰۹ میلادی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کشور جمهوری آذربایجان از دیگر بندهای این تفاهم نامه عنوان شده است.

اعطای تسهیلات ویژه جهت حضور پزشکان برای آموزش در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی از مفاد دیگر این تفاهم نامه به شمار می رود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها