Skip to content

همکاریهای پژوهشی:گسترش مناسبات پژوهشی ایران و روسیه در زمینه تولید رادیوداروها و دیگر حوزه های پزشکی

وزیر بهداشت در سفر به روسیه با اشاره به روابط تهران – مسکو در حوزه همکاری های علمی و دانشگاهی گفت: ایران و روسیه از گذشته همکاریها و طرحهای مشترکی را در زمینه فعایت های علمی پژوهشی، پزشکی و درمانی در دست اجرا داشته اند.
وی افزود : با توانمندی های مشترک در حوزه های علمی و فناوری مرتبط با بهداشت، درمان و پزشکی دو کشور می توانند سطح روابط شان را ارتقا دهند تا به الگویی برای دیگر کشورهای منطقه تبدیل شوند.
وی با اشاره به توانمندی روسیه در زمینه علوم پایه و پزشکی اظهار داشت: بر این اساس علاقه مندیم که از تجربیات این کشور دوست و همسایه در زمینه تولید رادیوداروها و دیگر مسایل مرتبط با حوزه بهداشت و درمان استفاده کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با اشاره به برنامه فشرده خود و هیات همراه در سفر به روسیه از ارایه گزارش ایران در همایش بین المللی ‘زندگی سالم و بیماری های غیرواگیردار’ به عنوان یکی از اهداف اصلی این سفر نام برد.
وی یادآور شد: در این سفر همچنین با وزیر بهداشت روسیه در خصوص توسعه همکاری های دوجانبه مذاکره و از تعدادی از مراکز علمی تحقیقاتی و درمانی مسکو نیز دیدار خواهم کرد

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها