Skip to content

همکاریهای پژوهشی: آیین نامه استاد وابسته برای استفاده از توان اساتید خارج کشور تدوین شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به وجود آیین نامه استاد افتخاری از تدوین آیین نامه اساتید وابسته برای همکاری با اساتید خارج از کشور در این دانشگاه خبر داد.

دکتر باقر لاریجانی افزود: آیین نامه استاد افتخاری جدید نیست و پیش از این نیز در دانشگاه وجود داشته است اما نکته جدید در مورد استفاده از توان اساتید خارجی و یا اساتید ایرانی برجسته خارج از کشور تدوین آیین نامه اساتید وابسته در دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این آیین نامه، دستورالعمل چگونگی بهره گیری از توان علمی اساتید وابسته در دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین شد و تعدادی از افرادی که در خارج از کشور حضور داشته و به گونه ای با دانشگاه علوم پزشکی تهران تعامل دارند به عنوان استاد وابسته با دانشگاه همکاری می کنند.

دکتر لاریجانی در مورد استاد افتخاری خاطرنشان کرد: آیین نامه اساتید افتخاری از گذشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود داشته است و بر اساس آن افراد بسیار برجسته اجتماعی در دنیا می توانند از این امتیاز استفاده کنند و به عنوان استاد افتخاری دانشگاه شناخته شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: بر اساس این آیین نامه در سال گذشته عنوان استاد افتخاری به ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق کشور مالزی اعطا شد.

وی اظهار داشت : در خارج از ایران نیز تنها افراد خیلی برجسته در دنیا توانسته اند از این عنوان استفاده کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها