Skip to content

همکاریهای پژوهشی: امضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاه پزشکی آستانه

قربان صیفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان با دکتر ژومادیلو رئیس دانشگاه پزشکی آستانه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که دکتر باکویی نماینده وزارتخانه های علوم و بهداشت نیز در آن حضور داشت ضمن تبادل نظر در زمینه های مختلف همکاریهای پزشکی بین قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران، یادداشت تفاهم همکاری فیمابین دکتر باکویی و دکتر ژومادیلو به امضاء رسید.

از جمله موضوعات مندرج در این یادداشت تفاهم، همکاری طرفین در زمینه تبادل استاد و دانشجو، توسعه فناوریهای نوین آموزشی، انجام تحقیقات علمی مشترک، تهیه و اجرای برنامه های مشترک آموزشی و مشارکت در کنفرانس ها و سمینارهای علمی دو کشور و همچنین انجام همکاریهای کتابخانه ای است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها