Skip to content

همکاریهای پژوهشی: امضای سند همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه طب چینی پکن

دانشگاه علوم پزشکی تهران سه سند همکاری علمی و پزشکی با دانشگاه طب چینی پکن به امضا رساند. دانشگاه در زمینه های گوناگون آموزشی، پژوهشی، انتقال تجربه و اجرایی همکاری می کنند.
بر اساس این اسناد دانشگاه های علوم پزشکی تهران و طب چینی پکن به عنوان بزرگترین دانشگاه های علوم پزشکی در کشورهای ایران و چین در زمینه های گوناگون آموزشی، پژوهشی، انتقال تجربه و اجرایی همکاری می کنند.
دکتر باقر لاریجانی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران توسعه تحقیقات در حوزه دیابت و همکاری دو جانبه ایران و چین در این زمینه را یکی از بندهای این سند همکاری برشمرد.
همچنین پروفسور گائو رئیس دانشگاه طب چینی پکن نیز با ابراز خرسندی از این همکاری علمی یادآور شد: مطمئن هستم این توافق باعث توسعه بهداشت و افزایش کیفیت این حوزه مردم ایران و چین خواهد شد.
رئیس دانشگاه طب چینی پکن و هیئت همراه چندی پیش به ایران سفر کرده و از بخشهای مختلف طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرده بودند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها