Skip to content

همکاریهای پژوهشی بین المللی: امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی سهند و آتاتورک ترکیه

روئسای دانشگاه‌های آتاتورک و ارزروم ترکیه از دانشگاه صنعتی سهند بازدید کرده و دانشگاه آتاتورک با این دانشگاه تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.

پروفسور حکمت و پروفسور یایلالی روئسای دانشگاه های آتا تورک و ارزروم ترکیه از دانشگاه صنعتی سهند بازدید کردند.
مسئولان دانشگاه صنعتی سهند و هیات ترکیه ای در زمینه های آموزشی و پژوهشی گفتگو و سپس این هیات از چند مرکز پژوهشی دانشگاه از جمله پژوهشکده های عمران، کاتالیست، محیط زیست و بیوتکنولوژی بازدید کرده و ابراز امیدواری کردند که همکاریهایی در زمینه های فنی و مهندسی، مهندسی پزشکی، علوم پایه و ارتباطات علمی و پژوهشی داشته باشند.
در پایان بازدید این هیات، تفاهم نامه همکاری های علمی در زمینه های آموزشی و پژوهشی توسط روسای دانشگاه های آتاتورک و دانشگاه صنعتی سهند به امضا رسید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها