Skip to content

همکاریهای پژوهشی: ترویج فرهنگ مشارکت علمی برای توسعه پژوهش ضروری است

مشارکت اجتماعی در امر پژوهش موضوعی انگیزشی است و جامعه باید با پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش به علم طلبی و دانش پژوهی سوق پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی آخوندی رئیس پژوهشگاه ابن سینا به مناسبت هفته پژوهش افزود: با توجه به تاکیدات دین اسلام به تحصیل علم و دانش، ‌ایجاد انگیزه در امر مشارکت اجتماعی برای سرمایه گذاری در بخش پژوهش، ضروری به نظر می رسد.

وی اضافه کرد: با ترویج فرهنگ مشارکت علمی می توان به سرمایه اجتماعی نایل شد که این سرمایه اجتماعی در حوزه پژوهش روابط بین متغیرهای تحقیق و جامعه را شکل داده و کنش را تسهیل خواهد کرد.

دکتر آخوندی با اشاره به استفاده از سرمایه ‌های اجتماعی کشور در فعالیتهای علمی و پژوهشی افزود: پژوهش، امری مستقل از سایر جنبه های زندگی اجتماعی بشر نیست و در یک فضای اجتماعی معنا پیدا می کند که سرمایه گذاری در این حوزه را نیز می طلبد. در این زمینه استقبال و کمک هموطنان می تواند به این سرمایه گذاری معنا بخشد.

وی گفت: با توجه به ماهیت پژوهش که واقعیتهای پیرامون را به نحو مطلوب تری ارائه می دهد ضروری است از نیروهای اجتماعی نیز برای تحقق امر پژوهش بهره برد.

دکتر آخوندی افزود: تا زمانی که زمینه های اجتماعی و همت جمعی وجود نداشته باشد، پژوهش در اجتماع به عینیت نرسیده و کاربردی نخواهد شد.

رئیس پژوهشگاه ابن سینا با تاکید بر اینکه حضور نیروهای اجتماعی و مشارکت اجتماعی، مهمترین مولفه ای است که با امر پژوهش تنیده است، افزود : مشارکت اجتماعی توسط مردم و انجمن ها و نهادها می تواند صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه ابزار برقراری ارتباط بین مشارکت اجتماعی و پژوهش حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: مشارکتهای اجتماعی مردم از قدمت تاریخی برخوردار بوده و متاثر از شرایط خاص جامعه است. آنچه که مهم است ایجاد انگیزش در مردم برای شرکت در فعالیتهای پژوهشی است چرا که در غیر اینصورت از مردم نمی توان انتظار داشت در امر پژوهش دخالت داشته باشند، در حقیقت شکل گیری باور در بین مردم نیاز به بستر و اطلاع رسانی دقیق دارد.

دکتر آخوندی با اشاره به اینکه برای دستیابی به توسعه پایدار،‌ تحقیق و پژوهش امری ضروری است اظهار داشت: مشارکت عمومی و درگیر شدن همه جانبه گروههای مردمی در همه مراحل توسعه، زمینه ظهور مقوله توانایی و رشد و تاکید آن به تعالی مادی و معنوی مردم را فراهم می کند.

وی خواستار توجه بیشتر مسئولان و اختصاص بودجه کافی به امر پژوهش به عنوان زیربنای توسعه کشور، شد و ابراز امیدواری کرد با وجود محققان و اندیشمندان برجسته ای که هم اکنون در کشور مشغول فعالیت و پژوهش هستند، ایران در بخشهای مختلف علمی پیشرفت های چشمگیری کسب کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها