Skip to content

همکاریهای پژوهشی: حمایت وزارت بهداشت از پروژه های علوم پزشکی مشترک با بلاروس و سوئد

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نخستین فراخوان پذیرش و پشتیبانی از پروژه های مشترک تحقیقاتی بین المللی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی علوم پزشکی کشور بلاروس و سومین فراخوان پذیرش پروژه های مشترک تحقیقاتی انستیتو کارولینسکای کشور سوئد را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت این فراخوان را در راستای  ایجاد و ارتقای ارتباطات علمی در سطح بین المللی میان مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور و مراکز علمی – تحقیقاتی معتبر دنیا و با توجه به تفاهم نامه همکاری میان این معاونت و وزارت بهداشت کشور بلاروس منتشر کرده است.

بر اساس این فراخوان پذیرش پروژه های مشترک، آن دسته از پروژه های مشترکی که شرایط لازم را دارا باشند، مورد پشتیبانی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قرار خواهند گرفت.

از جمله شرایط پذیرش این طرحها نیز این است که پروژه های پیشنهادی در زمینه اولویتهای تحقیقات بالینی، علوم پایه و فناوریهای نوین علوم پزشکی بوده و امکانات لازم جهت اجرای آن در دانشگاه و یا مرکز تحقیقاتی متبوع فراهم باشد.

همچنین پیشنهادها باید در شورای پژوهشی دانشگاه و یا مراکز تحقیقاتی مستقل متبوع بررسی و مورد تصویب قرار گرفته باشند.

بر اساس مذاکرات هزینه های اجرای پروژه مشترک در موسسه تحقیقاتی ایران و کشور بلاروس و انستیتو کارولینسکای کشور سوئد به صورت مساوی خواهد بود و دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی مربوطه باید متعهد تامین حداقل یک چهارم کل هزینه های برآورد شده، شود. باقیمانده سهم اجرای پروژه در صورت تصویب نهایی توسط این معاونت تامین خواهد شد.

در صورت لزوم مصوبه کمیته اخلاق در پ‍ژوهش در دانشگاه متبوع لازم است. همچنین بنابر صلاحدید معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته کشوری اخلاق در پژوهش نیز نظر خواهد داد.

مجریان اصلی طرح باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و یا تخصص بالینی در موضوع پیشنهادی، اشتغال رسمی تمام وقت به عنوان عضو هیئت علمی و یا محقق در دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مستقل، سابقه اجرای طرح تحقیقاتی در زمینه پیشنهادی و همچنین تسلط کامل به زبان انگلیسی و یا روسی باشند.

مجری اصلی در کشور بلاروس و انستیتو کارولینسکای سوئد نیز باید عضو هیئت علمی بوده و همچنین مدارک مربوط به تصویب طرح و تقبل نیمی از هزینه و یا امکانات تحقیقاتی طرح توسط مرکز/ دانشگاه خود را طی نامه ای اعلام و متعهد شود.

مدارک لازم باید توسط معاونت پژوهشی دانشگاه و یا مرکز تحقیقاتی مستقل به همراه روزمه مجری اصلی طرح و نیز مستندات طرف بلاروسی به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال شود. البته در این میان پروژه های دو ساله و یا دانشجو دار از نظر پذیرش در اولویت قرار خواهند داشت.

پروپوزالها باید به دو زبان انگلیسی و فارسی و به فرمت استاندارد یک پیشنهاد تحقیقاتی در علوم پزشکی تهیه و به شکل نرم افزار و سخت افزاری ارسال شود. پس از وصول پیشنهادات در صورت تصویب پروژه، مراتب توسط معاونت تحقیقات و فناوری بررسی و طی نامه ای به اطلاع خواهد رسید. مهلت ارسال مدارک تکمیل شده تا پایان مهرماه سال ۸۷ خواهد بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها